1933

1933 Uitslagen verkiezingen voor de Tweede Kamer, 1933, absolute aantallen stemmen, per provincie, per partij.

NL

GR

FR

DR

OV

GE

Roomsch-Katholieke Staatspartij

1.037.522

8.984

12.284

3.905

57.442

117.023

Sociaal-Democratische Arbeiders Partij

799.446

53.352

48.646

24.429

49.121

70.748

Anti-Revolutionaire Partij

500.150

43.953

47.552

18.719

34.446

49.572

Christelijk-Historische Unie

340.180

17.428

32.950

12.030

33.089

49.730

Vrijheidsbond

258.836

12.098

10.235

10.979

12.582

27.563

Vrijzinnig-Democratische Bond

189.007

20.699

20.013

9.201

14.211

17.112

Communistische Partij Holland

118.249

10.276

5.972

1.727

6.773

5.650

Staatkundig Gereformeerde Partij

93.300

321

1.214

393

6.759

14.320

Revolutionair Socialistische Partij

48.405

1.995

1.350

383

5.835

1.246

Nationale Boeren-, Tuinders- en Middenstandspartij

47.671

3.118

1.953

7.128

4.287

11.452

Rooms Katholieke Volks Partij

40.904

369

496

256

5.420

4.558

Christelijk Democratische Unie

38.459

2.772

7.959

1.652

6.863

3.854

Hervormd-Gereformeerde Staatspartij

33.992

1.718

1.384

254

1.644

3.209

Verbond voor Nationaal Herstel

30.331

1.344

332

250

642

2.800

Onafhankelijke Socialistische Partij

27.476

1.046

2.301

993

3.041

1.785

Katholiek Democratische Bond

20.427

132

116

554

1.204

Algemeen Nederlandse Fascistenbond

17.157

1.025

210

255

1.756

Algemeene Democratische Unie

14.567

3.662

974

1.024

625

1.322

Nationaal Verbond Plicht, Orde, Recht

11.162

288

202

186

440

558

Nederlandse Christelijke Arbeiderspartij

6.787

823

747

280

261

Verbond van Nationalisten

6.449

602

344

217

403

191

Limburgsche Federatie

6.358

RK Arbeiderspartij

6.202

482

1.168

Recht en Vrijheid

4.267

1.372

391

308

232

188

Marktkooplieden

3.184

Lijst Wolswinkel

3.030

158

159

1.008

Onafhankelijke Zakenlui

2.422

Nationaal-Socialistische Partij

2.127

519

Nederlandsche Fascisten Unie

1.771

699

Lijst Jacobs

1.629

RK Bouwvakarbeiders

1.330

Lijst Eijking

1.180

Handeldrijvende Middenstand

1.123

Volkswelvaartspartij

1.038

65

Bond van Belastingbetalers

940

136

Hoofd- en handarbeiders

763

Nieuwe Socialistische Partij

746

306

Lijst Engels

725

Nationaal Verbond voor Arbeidersbelangen

551

Lijst De Wit

510

Lijst Bongers

473

Voor Algemeen Welzijn

371

75

58

Zuiderzee Partij

338

Algemeene Nederlandse Huurdersbond

294

Oranjefascisten

261

209

Universeele Partij

237

Nationale Werkliedenpartij

227

Anti-crisis Partij

197

Lijst Triesscheijn

193

Proletarische Groep

185

185

Centrale Democratische Arbeiderspartij

182

Opbouw en Verbroedering

142

Algemeene Arbeidersbond

97

Lijst Groothuis

90

Totaal

3.723.660

187.442

197.700

95.114

245.547

389.506

UT

NH

ZH

ZE

NB

LI

Roomsch-Katholieke Staatspartij

48.396

153.913

163.022

21.101

295.026

156.426

Sociaal-Democratische Arbeiders Partij

41.883

209.561

233.878

18.049

27.884

21.895

Anti-Revolutionaire Partij

35.036

82.563

152.979

21.783

11.547

2.000

Christelijk-Historische Unie

22.309

47.403

91.123

19.804

12.146

2.168

Vrijheidsbond

15.273

65.415

88.728

11.353

3.837

773

Vrijzinnig-Democratische Bond

7.803

55.772

33.827

5.623

3.473

1.273

Communistische Partij Holland

1.978

51.929

28.667

647

1.925

2.075

Staatkundig Gereformeerde Partij

9.145

4.306

39.862

11.102

4.941

937

Revolutionair Socialistische Partij

793

24.907

10.792

286

417

401

Nationale Boeren-, Tuinders- en Middenstandspartij

1.910

7.020

8.408

1.133

680

582

Rooms Katholieke Volks Partij

2.408

6.245

2.408

270

13.075

5.399

Christelijk Democratische Unie

1.370

8.399

4.471

347

291

481

Hervormd-Gereformeerde Staatspartij

1.675

5.002

17.088

728

1.157

133

Verbond voor Nationaal Herstel

1.650

7.067

12.992

560

1.045

1.649

Onafhankelijke Socialistische Partij

779

7.486

8.621

643

373

408

Katholiek Democratische Bond

335

2.148

5.598

349

3.323

6.668

Algemeen Nederlandse Fascistenbond

1.173

1.530

9.392

203

1.090

523

Algemeene Democratische Unie

400

1.983

2.234

487

1.063

793

Nationaal Verbond Plicht, Orde, Recht

444

5.706

2.598

379

216

145

Nederlandse Christelijke Arbeiderspartij

995

1.722

588

1.149

222

Verbond van Nationalisten

147

887

1.079

2.057

328

194

Limburgsche Federatie

6.358

RK Arbeiderspartij

402

422

2.780

948

Recht en Vrijheid

121

555

547

354

105

94

Marktkooplieden

85

3.099

Lijst Wolswinkel

826

223

489

167

Onafhankelijke Zakenlui

1.893

529

Nationaal-Socialistische Partij

616

722

Nederlandsche Fascisten Unie

360

276

436

Lijst Jacobs

1.629

RK Bouwvakarbeiders

1.330

Lijst Eijking

1.180

Handeldrijvende Middenstand

1.123

Volkswelvaartspartij

81

892

Bond van Belastingbetalers

69

229

435

71

Hoofd- en handarbeiders

503

260

Nieuwe Socialistische Partij

440

270

Lijst Engels

725

Nationaal Verbond voor Arbeidersbelangen

551

Lijst De Wit

510

Lijst Bongers

473

Voor Algemeen Welzijn

152

86

Zuiderzee Partij

133

205

Algemeene Nederlandse Huurdersbond

294

Oranjefascisten

52

Universeele Partij

237

Nationale Werkliedenpartij

227

Anti-crisis Partij

197

Lijst Triesscheijn

144

49

Proletarische Groep

Centrale Democratische Arbeiderspartij

182

Opbouw en Verbroedering

142

Algemeene Arbeidersbond

97

Lijst Groothuis

90

Totaal

197.946

760.052

926.613

117.258

392.153

214.319

Uitslagen verkiezingen voor de Tweede Kamer, 1933, uitgebrachte stemmen per partij in % van het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen, per provincie.

NL

GR

FR

DR

OV

GE

Roomsch-Katholieke Staatspartij

27,9

4,8

6,2

4,1

23,4

30,0

Sociaal-Democratische Arbeiders Partij

21,5

28,5

24,6

25,7

20,0

18,2

Anti-Revolutionaire Partij

13,4

23,5

24,1

19,7

14,0

12,7

Christelijk-Historische Unie

9,1

9,3

16,7

12,7

13,5

12,8

Vrijheidsbond

7,0

6,5

5,2

11,5

5,1

7,1

Vrijzinnig-Democratische Bond

5,1

11,0

10,1

9,7

5,8

4,4

Communistische Partij Holland

3,2

5,5

3,0

1,8

2,8

1,5

Staatkundig Gereformeerde Partij

2,5

0,2

0,6

0,4

2,8

3,7

Revolutionair Socialistische Partij

1,3

1,1

0,7

0,4

2,4

0,3

Nationale Boeren-, Tuinders- en Middenstandspartij

1,3

1,7

1,0

7,5

1,8

2,9

Rooms Katholieke Volks Partij

1,1

0,2

0,3

0,3

2,2

1,2

Christelijk Democratische Unie

1,0

1,5

4,0

1,7

2,8

1,0

Hervormd-Gereformeerde Staatspartij

0,9

0,9

0,7

0,3

0,7

0,8

Verbond voor Nationaal Herstel

0,8

0,7

0,3

0,3

0,7

Onafhankelijke Socialistische Partij

0,7

0,6

1,2

1,0

1,2

0,5

Katholiek Democratische Bond

0,6

0,1

0,1

0,2

0,3

Algemeen Nederlandse Fascistenbond

0,5

0,6

0,1

0,3

0,5

Algemeene Democratische Unie

0,4

2,0

0,5

1,1

0,3

0,3

Nationaal Verbond Plicht, Orde, Recht

0,3

0,2

0,1

0,2

0,2

0,1

Nederlandse Christelijke Arbeiderspartij

0,2

0,4

0,4

0,1

0,1

Verbond van Nationalisten

0,2

0,3

0,2

0,2

0,2

0,1

Limburgsche Federatie

0,2

RK Arbeiderspartij

0,2

0,5

0,3

Recht en Vrijheid

0,1

0,7

0,2

0,3

0,1

0,1

Marktkooplieden

0,1

Lijst Wolswinkel

0,1

0,2

0,1

0,3

Onafhankelijke Zakenlui

0,1

Nationaal-Socialistische Partij

0,1

0,1

Nederlandsche Fascisten Unie

0,1

0,3

Lijst Jacobs

0,0

RK Bouwvakarbeiders

0,0

Lijst Eijking

0,0

Handeldrijvende Middenstand

0,0

Volkswelvaartspartij

0,0

0,0

Bond van Belastingbetalers

0,0

0,0

Hoofd- en handarbeiders

0,0

Nieuwe Socialistische Partij

0,0

0,1

Lijst Engels

0,0

Nationaal Verbond voor Arbeidersbelangen

0,0

Lijst De Wit

0,0

Lijst Bongers

0,0

Voor Algemeen Welzijn

0,0

0,0

0,0

Zuiderzee Partij

0,0

Algemeene Nederlandse Huurdersbond

0,0

Oranjefascisten

0,0

0,1

Universeele Partij

0,0

Nationale Werkliedenpartij

0,0

Anti-crisis Partij

0,0

Lijst Triesscheijn

0,0

Proletarische Groep

0,0

0,2

Centrale Democratische Arbeiderspartij

0,0

Opbouw en Verbroedering

0,0

Algemeene Arbeidersbond

0,0

Lijst Groothuis

0,0

Totaal

100

100

100

100

100

100

UT

NH

ZH

ZE

NB

LI

Roomsch-Katholieke Staatspartij

24,5

20,1

17,6

18,0

75,2

73,0

Sociaal-Democratische Arbeiders Partij

21,2

27,6

25,3

15,4

7,1

10,2

Anti-Revolutionaire Partij

17,7

10,9

16,5

18,6

2,9

1,0

Christelijk-Historische Unie

11,3

6,2

9,9

16,9

3,1

1,0

Vrijheidsbond

7,7

8,6

9,6

9,7

1,0

0,4

Vrijzinnig-Democratische Bond

3,9

7,3

3,7

4,8

0,9

0,6

Communistische Partij Holland

1,0

6,8

3,1

0,6

0,5

1,3

Staatkundig Gereformeerde Partij

4,6

0,6

4,3

9,5

1,3

0,4

Revolutionair Socialistische Partij

0,4

3,3

1,2

0,2

0,1

0,2

Nationale Boeren-, Tuinders- en Middenstandspartij

1,0

0,9

0,9

1,0

0,2

0,3

Rooms Katholieke Volks Partij

1,2

0,8

0,3

0,2

3,3

2,5

Christelijk Democratische Unie

0,7

1,1

0,5

0,3

0,1

0,2

Hervormd-Gereformeerde Staatspartij

0,9

0,7

1,9

0,6

0,3

0,1

Verbond voor Nationaal Herstel

0,8

0,9

1,4

0,5

0,3

0,8

Onafhankelijke Socialistische Partij

0,4

1,0

0,9

0,6

0,1

0,2

Katholiek Democratische Bond

0,2

0,3

0,6

0,3

0,9

3,1

Algemeen Nederlandse Fascistenbond

0,6

0,2

1,0

0,2

0,3

0,2

Algemeene Democratische Unie

0,2

0,3

0,2

0,4

0,3

0,4

Nationaal Verbond Plicht, Orde, Recht

0,2

0,8

0,3

0,3

0,1

0,1

Nederlandse Christelijke Arbeiderspartij

0,5

0,2

0,1

0,3

0,1

Verbond van Nationalisten

0,1

0,1

0,1

1,8

0,1

0,1

Limburgsche Federatie

3,0

RK Arbeiderspartij

0,2

0,1

0,3

0,2

Recht en Vrijheid

0,1

0,1

0,1

0,3

0,0

0,0

Marktkooplieden

0,0

0,8

Lijst Wolswinkel

0,4

0,0

0,1

0,0

Onafhankelijke Zakenlui

0,3

0,1

Nationaal-Socialistische Partij

0,1

0,0

0,2

Nederlandsche Fascisten Unie

0,2

0,0

0,1

Lijst Jacobs

0,8

RK Bouwvakarbeiders

0,3

Lijst Eijking

0,2

Handeldrijvende Middenstand

0,1

Volkswelvaartspartij

0,0

0,1

Bond van Belastingbetalers

0,0

0,0

0,1

0,0

Hoofd- en handarbeiders

0,1

0,0

Nieuwe Socialistische Partij

0,1

Lijst Engels

0,2

Nationaal Verbond voor Arbeidersbelangen

0,1

Lijst De Wit

0,1

Lijst Bongers

0,2

Voor Algemeen Welzijn

0,0

0,0

Zuiderzee Partij

0,0

Algemeene Nederlandse Huurdersbond

0,0

Oranjefascisten

0,0

Universeele Partij

0,0

Nationale Werkliedenpartij

0,0

Anti-crisis Partij

0,0

Lijst Triesscheijn

0,0

0,0

Proletarische Groep

Centrale Democratische Arbeiderspartij

0,0

Opbouw en Verbroedering

0,0

Algemeene Arbeidersbond

0,0

Lijst Groothuis

0,0

Totaal

100

100

100

100

100

100

Scroll naar boven