Over het Compendium

Van losbladig naar internet, van betaald naar gratis

In 1986 verscheen bij uitgeverij Samsom de uitgave Compendium voor Politiek en Samenleving in Nederland, bedoeld voor iedereen die in ontwikkelingen in politiek en samenleving in Nederland geïnteresseerd is. Het Compendium bevatte tijdsreeksen, literatuuroverzichten en inleidende teksten op hoofdlijnen. De eerste kernredactie bestaat uit  prof. dr. H. Daalder, dr. K.L.L.M. Dittrich en prof. dr. C.J.M. Schuyt.

Zie voor het Oorspronkelijke voorwoord van de professoren Daalder en Schuyt uit 1986: Voorwoord 1986

Tot 2005 verscheen deze betrouwbare bron van informatie als losbladige uitgave.

Toen de uitgave werd stopgezet, nam het Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit Leiden (PDC) het initiatief om het Compendium via internet voor iedereen gratis toegankelijk te maken.

PDC heeft deze site eind 2017 moeten beëindigen omdat zij het niet langer uit eigen middelen kon financieren.

Op initiatief van internetredacteur J.G. Gosman is in 2018 besloten tot een herstart van het Compendium. Dit werd mede mogelijk gemaakt door de steun van DHC Advies. De meeste onderdelen die betrekking hebben op de politiek in Nederland staan volledig en geactualiseerd op Compendiumpolitiek.nl.

Daarnaast bevat Compendiumpolitiek.nl onderdelen die betrekking hebben op bestuur en samenleving van Nederland. Hoewel die niet zullen worden geactualiseerd hebben die voldoende historische waarde om tot publicatie over te gaan.

Elke (sub-) paragraaf bevat de datum van de meest recente actualisatie.

Vanwege de leesbaarheid zijn figuren en grafieken niet direct in de tekst maar via links opgenomen.

 

Scroll naar boven