Inhoud

Literatuur opinieweekbladen

Over de geschiedenis van individuele weekbladen zijn de volgende werken verschenen:

 • C.S.M. Schaepman, Alweer een activist : op de barricade voor Vrij Nederland, Zutphen, WalburgPers, 2015
 • R. Hartmans, T. Koomen en R. van Erkelens, Lang leve de nestbevuilers. De twintigste eeuw in twintig verhalen uit De Groene Amsterdammer, Amsterdam, 2010
 • G.A. van der List, Meer dan een weekblad. De geschiedenis van Elsevier, Amsterdam, 2005
 • R. Hartmans, De Groene van 1877. Geschiedenis van een dwars weekblad, Amsterdam, 2002
 • T. Hottinga, De Katholieke Illustratie. De verkochte bruid. Honderd jaar tijdschriftgeschiedenis, Baarn, 2000
 • U. den Tex, Fotografen, journalisten. De fotogeschiedenis van Vrij Nederland, Amsterdam, 1995
 • M.W.M.M. Gruythuysen, Vrij Nederland, 1940-1952. De archieven, Amsterdam, 1995
 • M. van Diggelen, Een blad om van te houden. 50 jaar Hervormd Nederland, Den Haag, 1995
 • J. Jansen van Galen en H. Spiering, Rare jaren. Nederland en de Haagse Post, 1914-1990, Amsterdam, 1993
 • B.R.C.A. Boersema, De Linie, 1946-1963. Een weekblad in handen van Jezuïten, Amsterdam, 1978
 • I. Lipschits, Honderd jaar NIW. Het Nieuw lsraelitisch Weekblad 1865-1965, Amsterdam, 1966
 • De Groene Amsterdammer 1877-1952. 75 Jaar rijp en groen, Amsterdam, 1952
 • H.P.L. Wiessing, Het ontstaan van de nieuwe Groene, Amsterdam, 1915.
Scroll naar top