Inhoud

Europese samenwerking

Op Nederland gerichte werken zijn:

 • B. Soetendorp, K. Hanf, The Netherlands: Growing Doubts of a Loyal Member, in: K. Hanf en B. Soetendorp (red.), Adapting to European integration. Small States and the European Union, London, 1998
 • J. Bosmans (red.), Europagedanke, Europabewegung und Europapolitik in den Niederlanden und Deutschland seit den ersten Weltkrieg, Münster, 1996
 • M. Wolters en P. Coffey (red.), The Netherlands and EC Membership Evaluated, London, 1990
 • T. Griffiths (red.), The Netherlands and the Integration of Europe 1945-1957, Amsterdam, 1990
 • W. Woyke, Erfolg durch Integration. Die Europa-Politik der Benelux-Staaten von 1947 bis 1969, Bochum, 1985
 • P.M. Hommes (red.), Nederland en de Europese eenwording, ’s-Gravenhage, 1980
 • R. de Bruin, Les Pays-Bas et l’integration européenne, Parijs, 1978
 • S. Bodenheimer, Political Union. A Microcosm of European Politics, 1960-1966, Leiden, 1967.

Over het ontstaan van het Directoraat-Generaal Europese Samenwerking, zie: H.H.J. Labohm (samenst.), De waterdragers van het Nederlandse Europabeleid. Terugblik op 40 jaar DGES, ’s-Gravenhage, 1997. 

Zie voorts de volgende studies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid:

 • P. Scheffer, Machtsverschil en rechtsgelijkheid in de Europese Unie. Drie amendementen op de Europese politiek van Nederland, ’s-Gravenhage, 1995 (WRR Werkdocumenten; W86)
 • J.P.H. Donner, Europa, wat nu, ’s-Gravenhage, 1995 (WRR Voorstudies en achtergronden; V91). 

Voor een toekomstvisie, zie: Wissels in het verschiet. Nederland en Europa 1997-2020, ’s-Gravenhage, Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen „Clingendael’, september 1997.

Informatie over Nederland en de Europese Unie is verder nog te verkrijgen bij de Europese Beweging Nederland (EBN). De EBN geeft zelf de tijdschriften Europa Periodiek en Europa in Beweging uit. In samenwerking met het Instituut Clingendael geeft het vier maal per jaar Europanummers uit van het tijdschrift Internationale Spectator.

Verdragsteksten, verordeningen etc. worden verzameld, met regelmatige aanvullingen, in: N.M. Hunnings (red.), Encyclopedia of European Union Law. Constitutional Texts, London, 1996.

Een (Nederlandse) pocket met de belangrijkste verdragsteksten is:

 • A.W.H. Meij, Europocket. Verdragsteksten EG-Europese Unie c.a.. Inclusief „Amsterdam”, Deventer, 1997 (achtste druk).

De EU brengt zelf regelmatig publikaties uit met teksten van belangrijke verdragen als het Verdrag van Maastricht en het Verdrag van Amsterdam.

Een uitgebreid overzicht van de politieke aspecten van de Europese Gemeenschappen is te vinden in: A.E. Pijpers, The Vicissitudes of European Political Cooperation. Towards a Realist Interpretation of the EC’s Collective Diplomacy, Leiden, 1990.

Het Europees Parlement wordt belicht in: M.P.C.M. van Schendelen, Het Europese Parlement, Utrecht, 1984.

Een zeer uitgebreid overzicht van de geschiedenis van de Europese integratie is: P. Van de Meerssche, Van Jalta tot Malta. Politieke geschiedenis van Europa, Utrecht, 1990.

Verder geven nog goede overzichten:

 • B. Boxhoorn, M. Jansen, De integratie van Europa. Een historische balans, Bussum, 1997
 • J. Hermans, Uitgerekend Europa. Geschiedenis van de Europese integratie, Amsterdam, 1996
 • L. Tsoukalis (red.), The European Community. Past, Present and Future, Oxford, 1983.

Een uitgebreid overzicht van de werkzaamheden van de Europese Unie is: Algemeen verslag over de werkzaamheden van de Europese Unie, Luxemburg, jaarlijks.

Jaarlijks geeft de SDU onder auspiciën van het voorlichtingsbureau van de Europese Commissie de Europese Almanak uit. In deze wegwijzer in de Europese Unie vindt men namen en adressen van instellingen, comités, organisaties en vertegenwoordigingen die verbonden zijn aan de Europese Gemeenschap. Ook kan men er gegevens vinden over Europese onderwijsinstellingen. De Almanak bevat tevens een jaarlijks bijgewerkte lijst van woorden en begrippen die veel worden gebruikt als de Europese Unie aan de orde is.

Scroll naar top