Kabinet Thorbecke III

beëdigd:

4-1-1871

ontslag aangeboden:

3-5-1872

Nadat het wetsontwerp tot invoering van een belasting op de inkomsten door de Tweede Kamer op 2 mei was verworpen,volgden enkele politieke besprekingen. Volgens het Algemeen Handelsblad van 6 mei 18 72 zou de ministerraad op voorstel van Thorbecke hebben besloten gezamenlijk ontslag te vragen op grond van verdeeldheid onder de liberalen.

afgetreden:

6-7-1872

zittingsduur kabinet:

549 dagen

Ministers

BtZ

J.J. van Mulken (t.) (4-1-1871 – 18-1-1871)

Mr. J. L. H. A. baron Gericke van Herwijnen (18-1-1871 – 6-7-1872)

J

Mr. Dr. J. A. Jolles

BnZ

Dr. Mr. J. R. Thorbecke (4-1-1871 – 4-6-1872) Reden aftreden: overleden.

Mr. P. P. van Bosse (a.i.) (4-6-1872 – 6-7-1872)

M

L. G. Brocx

F

Mr. P. Blussé van Oud-Alblas

O

G.P. Booms (4-1-1871 – 28-1-1871) Reden ontslag: gezondheidsredenen.

A. Engelvaart (28-1-1871 – 23-12-1871) Reden ontslag: verschil van mening omtrent legerorganisatie bij de wet.

L.G. Brocx (a.i.) (23-12-1871 – 5-2- 1872) (zie M)
F.A.T. Delprat (5-2-1872 – 6-7-1872)

K

Mr. P. P. van Bosse (zie BnZ)

Scroll naar boven