Inhoud

Ruys de Beerenbrouck II

beëdigd

18-9-1922

ontslag aangeboden

29-6-1925

reden aftreden

ministerie beschouwde zijn taak als beëindigd bij het einde vande parlementaire periode. (Na de verwerping van de vlootwet op 26-10-1923 had het ministerie reeds ontslag gevraagd. Ná mislukte pogingen tot vorming van een nieuw kabinet heeft de Koningin het verzoek om ontslag niet ingewilligd (7-1-1924) en is het kabinet aangebleven.)

afgetreden

4-8-1925

zittingsduur kabinet

1051 dagen

Samenstelling kabinet

ministers:

3 RKSP, 3 ARP, 2 CHU, 1 liberaal, 1 partijloos

Ministers

BtZ

Jhr. mr. dr. H. A. van Karnebeek

lib.

J

Mr. Th. Heemskerk

ARP

BnZ

Jhr. mr. Ch. J. M. Ruys de Beerenbrouck

RKSP

On

Dr. J. Th. de Visser

CHU

M

E. P. Westerveld

F

Jhr. mr. D. J. de Geer (18-9-1922 – 11-8-1923) Reden aftreden: verschil van mening ten aanzien van de vlootpolitiek.
Zie: Ch. Brand, Gevallen op het Binnenhof, Boom, 2015, pp. 88-97

CHU

H. Colijn (11-8- 1923 – 4-8-1925)

ARP

O

J. J. C. van Dijk

ARP

W

G. J. van Swaay

RKSP

LNH

Jhr. mr. Ch. J. M. Ruys de Beerenbrouck (a.i.) (18-9-1922 – 24-11-1924) (zie BnZ)

RKSP

A

Mr. P. J. M. Aalberse

RKSP

K

S. de Graaff

ARP

Aantal zetels van de regeringspartijen in de Tweede Kamer: 59 (59%).

Zie voor de formatie van het kabinet-Ruys de Beerenbrouck II: G. Puchinger, Colijn en het einde van de coalitie, Kampen, 1980, deel I: ‘De geschiedenis van de kabinetsformaties 1918-1924′, Hoofdstuk IV. De kabinetsformatie van 1922, pp.211-310 en Hoofdstuk V. De Vlootwetcrisis pp. 313-589. 

Scroll naar top