Provinciale taken

Zoals in paragraaf 3 reeds is vermeld heeft de provincie een omvangrijke taakuitbreiding ondergaan, vooral sinds de Tweede Wereldoorlog. De staatsrechtgeleerde Buys schreef nog in 1884 dat de provinciale taak ten opzichte van 1848 zelfs enigszins was afgenomen. Vanaf het einde van de negentiende eeuw zal evenwel het provinciale takenpakket toenemen. In eerste instantie in de sfeer van de diensten en bedrijven, min of meer analoog aan de taakontwikkeling zoals die zich in gemeenten voltrok. Pas na de Tweede Wereldoorlog zullen belangrijke uitbreidingen van taken op het gebied van planning en coördinatie – en derhalve personeel plaatsvinden.

Scroll naar boven