Inhoud

Verwante instellingen

Hierna volgt een overzicht van de namen van de aan politieke partijen gelieerde instellingen en organisaties. Van de wetenschappelijke bureaus van het CDA, de PvdA en de VVD worden in paragraaf 5.2 ook de namen van de directeuren sinds de oprichting van die bureaus gegeven.

De relaties van deze instellingen en organisaties met de partijen zijn zeer verschillend van karakter (zie ook paragraaf 4).

Scroll naar top