Inhoud

Kabinet Kok I

beëdigd

22-8-1994

ontslag aangeboden

5-05-1998

afgetreden in verband met reguliere Kamerverkiezingen

3-08-1998

zittingsduur kabinet

1442 dagen

Formatie

6-5-1994:

Mr. H.D. Tjeenk Willink

informateur

PvdA

14-5-1994:

Mr. K.G. de Vries

informateur

PvdA

14-5-1994:

Drs. G.M.V. van Aardenne

informateur

VVD

14-5-1994:

Mr. J.J. Vis

informateur

D66

28-5-1994:

Mr. H.D. Tjeenk Willink

informateur

PvdA

6-7-1994:

W. Kok

informateur

PvdA

29-7-1994:

W. Kok

formateur

PvdA

duur formatie:

111 dagen

Samenstelling kabinet

ministers:

5 PvdA, 5 VVD, 4 D66

staatssecretarissen:

5 PvdA, 4 VVD, 3 D66

Ministers

MP

W. Kok

PvdA

1e Vice-MP

H.F. Dijkstal

VVD

2e Vice-MP

Mr. H.A.F.M.O. van Mierlo

D66

AZ

W. Kok (zie MP)

PvdA

BtZ

Mr. H.A.F.M.O. van Mierlo (zie Vice-MP)

D66

J

mevr. Mr. W. Sorgdrager

D66

BnZ

H.F. Dijkstal (zie Vice-MP)

VVD

OCW

Dr. ir. J.M.M. Ritzen

PvdA

Fin

Drs. G. Zalm

VVD

D

Dr. ir. J.J.C. Voorhoeve

VVD

VROM

mevr. M. de Boer

PvdA

VW

A. Jorritsma-Lebbink

VVD

EcZ

Dr. G.J. Wijers

D66

LNV

J.J. van Aartsen

VVD

SZW

Drs. A.P.W. Melkert

PvdA

VWS

Dr. E. Borst-Eilers

D66

ZP

Drs. J.P. Pronk (Ontwikkelingssamenwerking)

PvdA

Staatssecretarissen

BtZ

Mr. M. Patijn

VVD

J

mevr. Mr. E.M.A. Schmitz

PvdA

BnZ

mevr. A.G.M. van de Vondervoort

BnZ

Mr. J. Kohnstamm

D66

OCW

A. Nuis

D66

OCW

mevr. T. Netelenbos

PvdA

Fin

Dr. W.A.F.G. Vermeend

PvdA

D

Drs. J.C. Gmelich Meijling

VVD

VROM

Dr. D.K.J. Tommel

D66

EcZ

A. van Dok-van Weele

PvdA

SZW

R.L.O. Linschoten (22-8-1994 – 28-6-1996) Reden aftreden: het, naar aanleiding van de uitkomsten van het parlementaire onderzoek naar de gang van zaken bij het CTSV, ontbreken van volledig vertrouwen van de Tweede Kamerfracties van PvdA en D66.
Zie: A. Bos, Verloren Vertrouwen, Boom, 2018, pp. 319-354.

VVD

Mr. F.H.G. de Grave (2-7-1996 – 3-8-1998)

VVD

VWS

mevr. E.G. Terpstra

VVD

Aantal zetels van de regeringspartijen in de Tweede Kamer: 92 (61%)

Zie over de kabinetten Kok-I en Kok-II: K. Peters, Een doodgewoon kabinet. Acht jaar Paars 1994-2002, Uitgeverij Boom, 2015.

Scroll naar top