Inhoud

Kabinet Balkenende III

beëdigd

7-7-2006

ontslag aangeboden

30-06-2006

afgetreden

 22-11-2006

reden aftreden

reguliere Tweede Kamerverkiezingen

zittingsduur kabinet

 230 dagen

Formatie

1-7-2006:

Dr. R.F.M. Lubbers

informateur

CDA

5-7-2006:

Mr. dr. J.P. Balkenende

formateur

CDA

duur formatie:

7 dagen

Samenstelling kabinet

ministers:

9 CDA, 7 VVD

staatssecretarissen:

4 CDA, 3 VVD

Ministers

MP

Mr. Dr. J.P. Balkenende

CDA

Vice-MP

Drs. G. Zalm

VVD

AZ

Mr. Dr. J.P. Balkenende (zie MP)

CDA

BtZ

Dr. B.R. Bot

CDA

J

Mr. J.P.H. Donner (7-7-2006 – 21-9-2006) Reden aftreden: de conclusies van het onderzoek verricht door de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de Schipholbrand

CDA

Dr. E.H.M. Hirsch Ballin (22-9-2006 – 22-2-2007) Sinds 14 december 2006 behandelt minister Hirsch Ballin ook het “Vreemdelingenbeleid” (zie hieronder bij ZP).

CDA

BZK

J.W. Remkes

VVD

OCW

mevr. M.J.A. van der Hoeven

CDA

Fin

Drs. G. Zalm (zie Vice-MP)

VVD

D

H.G.J. Kamp

VVD

VROM

mevr. S.M. Dekker (7-7-2006 – 21-9-2006) Reden aftreden: de conclusies van het onderzoek verricht door de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de Schipholbrand

VVD

Dr. P. Winsemius (26-9-2006 – 22-2-2007)

VVD

VW

mevr. Drs. K.M.H. Peijs

CDA

EcZ

Mr. drs. J.G. Wijn

CDA

LNV

Dr. C.P. Veerman

CDA

SZW

Mr. A.J. de Geus

CDA

VWS

Drs. J.F. Hoogervorst

VVD

ZP

Mr. drs. A. Nicolaï (Koninkrijksrelaties en Bestuurlijke Vernieuwing)

VVD

ZP

A.M.A. van Ardenne-Van der Hoeven (Ontwikkelingssamenwerking)

CDA

ZP

mevr. Drs. M.C.F. Verdonk ( Vreemdelingenbeleid en integratie)  Vanaf 14 december 2006 was mw. Verdonk minister voor Integratie, Jeugdbescherming, Preventie en Reclassering.  De portefeuillewijziging kwam tot stand na kabinetsberaad over een door de de Tweede Kamer aangenomen motie van afkeuring betreffende het asielbeleid

CDA

Staatssecretarissen

D

C. van der Knaap

CDA

VROM

Drs. P.L.B.A. van Geel

CDA

VW

Drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

VVD

EcZ

mevr. Ir. C.E.G. van Gennip

CDA

SZW

H.A.L. van Hoof

VVD

VWS

Drs. C.I.J.M. Ross van Dorp

CDA

OCW

Mr. drs. B.J. Bruins

VVD

Aantal zetels van de regeringspartijen in de Tweede Kamer: 71 (47 %).

Scroll naar top