Zwarte en migrantenvrouwen

Mede ingegeven door het beleid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, zijn er de laatste jaren vrij veel studies verschenen naar de positie van zwarte en migranten vrouwen in politieke functies. Er is onderzoek uitgevoerd naar specifieke barrières voor zwarte en migranten vrouwen om geselecteerd te worden voor een verkiesbare plaats, naar de opkomst bij verkiezingen, naar het functioneren van vertegenwoordigers afkomstig van etnische minderheidsgroepen en naar mogelijkheden en knelpunten van multiculturele politiek.

Met ingang van de gemeenteraadsverkiezingen van 1986 konden niet-Nederlanders, die tenminste vijf jaar onafgebroken in Nederland verbleven en beschikten over een geldige verblijfstitel, voor het eerst deelnemen aan de lokale verkiezingen. Na deze verkiezingen kwamen 48 migranten in de raad, waarvan zeven vrouwen. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 1998 kwam het aantal lokale volksvertegenwoordigers van etnische minderheidsgroepen op 143. Bijna de helft, 74, van hen was Turks. De overige vertegenwoordigers zijn Surinaams (21), Marokkaans (21), Antilliaans en Arubaans (8) en Moluks (7). Van hen zijn 26 vrouw.

Tabel 15. Aantal vrouwelijke en mannelijke migranten in de gemeenteraden, absoluut en percentages, 1986, 1990, 1994, 1998.

Jaar

Mannen en Vrouwen

Vrouwen

% Vrouwen

1986

48

7

14.6

1990

45

10

22.2

1994

71

13

18,3

1998

143

26

18,2

Bron: Opgave Ministerie van Binnenlandse Zaken, Directoraat Generaal Openbaar Bestuur, 1999.

Zie over vrouwelijke migranten in politieke functies:

 • H.D. Duurvoort, X. Nabakis, „Met voorkeursacties naar de Tweede Kamer?”, in Contrast, 1998, jrg. 5, nr. 13, p. 1-5
 • L.H. Nazarowa en R. Kuip (red.), Allochtone vrouwen in de politiek: de volgende stap….de partijen aan zet’, Utrecht, Instituut voor Transculturele Ontwikkeling, 1996, pp. 50
 • J.D. Meloen, Het moet wel een hele goeie zijn’, De participatie van allochtone deskundigen in algemene adviesorganen van de rijksoverheid. Leiden: LISWO, 1995, p. 50
 • R. Dissels en H. van de Velde, „Op zoek naar het zwarte schaap met vijf poten: over allochtone vrouwen in de politiek, de stand van zaken”, in: M.de Wit (red.) Politieke Vernieuwing en Sekse, IPP, Amsterdam, 1995, pp. 166-194
 • M. Usha, „Frozen rabbits in een draaideur? : zwarte vrouwen in de politiek’, in: Opzij, jrg.22, nr. 3, p. 50-52, 1994
 • N. Fecunda, „Vrouwen kiezen in de politiek: zwarte en migranten vrouwen profileren zich’, in: Wanake, 1994, nr. 1, p. 3,4
 • D. de Wit (red.) Pioniers in de politiek.: zwarte en migranten vrouwen: strategisch te werk. Ministerie van Binnenlandse Zaken, Den Haag, 1994, pp. 65
 • R. Redmond, „Allochtone vrouwen in de politiek”, in: Vrouwenbelangen, 1993, jrg.58, nr. 4, pp. 13-15
 • M.S.C.A. van der Laan en B. Siregar (red.) Verslag werkconferentie allochtone vrouwen in de politiek, 23 juni, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Den Haag, 1993, pp. 27
 • G. Choenni (red.) (Meer)vrouwen in de politiek: vrouwen over politieke participatie en politieke cultuur, Amsterdam, Emancipatiebureau Amsterdam, 1993
 • A. Angerman, Vrouwen gaan vooruit, in: Vrouwenbelangen, 55 (1990), nr. 3, pp. 7-10
 • L. Jaffar, „Emancipatiewerk met zwarte en migrantenvrouwen en hun organisaties”, Interdepartementale Werkgroep Vrouwen en Minderhedenbeleid, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag, 1990, pp. 85.

En voor zwarte en migranten vrouwen in de gemeenteraden:

 • S. Jacobus, „Ik hoop dat we ooit een zwarte vrouw als burgemeester krijgen: de missie van Agnes Samuel”, in: Opzij, 1994, jrg. 22, nr. 3, pp. 54-56
 • A. Voukelatou (red.) Een kwestie van kiezen: een inventarisatie van vrouwen in de lokale politiek in de provincie Utrecht, Utrecht, Pres.Emancipatiebureau Utrecht, 1993, pp. 19
 • C. Aalse en C. Burgemeester (red.) Zwarte migranten vrouwen in beeld: participatie en strategieen.Amsterdam Netwerk Zwarte Migranten met een hogere opleiding, 1990, pp. 101
 • M. Goudt (red.) „In de gemeenteraad. Gesprekken met de eerste zwarte, migrantenraadsvrouwen in Nederland”, Leiden, Stichting Burgerschapskunde, 1989, pp. 100.
Scroll naar boven