Inhoud

Overzichten van ministers en staatssecretarissen.

De Lijst van ministers per departement geeft een opsomming van personen die elk van de ministersportefeuilles sinds 1848 (c.q. sinds de instelling van een nieuw departement) hebben beheerd alsmede van personen die het ambt van minister zonder portefeuille hebben bekleed. Niet opgenomen is de bezetting van een portefeuille ad interim, tenzij een ambtswaarneming voor een substantieel lange tijd heeft gegolden.

De Lijst van staatssecretarissen per departement bevat een opsomming van personen, die het ambt van staatssecretaris hebben bekleed.

Scroll naar top