Inhoud

Mediaraad

De Mediaraad werd op 1 januari 1988 de opvolger van de Omroepraad en van de Persraad. De Raad had tot taak de regering gevraagd of ongevraagd te adviseren over het beleid ten aanzien van radio, televisie, pers en nieuwe informatietechnologie. De Mediaraad hield op 21 november 1995 op te bestaan. In het kader van een vermindering van het aantal adviesorganen van de rijksoverheid werden de Mediaraad, de Raad voor het Cultuurbeheer en de Raad voor de Kunst opgeheven. Tegelijkertijd met de opheffing werd de Raad voor Cultuur ingesteld (Stb. 1995, nr. 539), die mede de advisering over het mediabeleid zou gaan verzorgen.

De Mediaraad had de volgnde voorzitters:

A. A. van der Louw

1- 1-1988

10- 1-1994

dr. S. Faber

25- 3-1994

21-11-1995

De Mediaraad heeft sedert haar oprichting advies uitgebracht inzake:

 • kabinetsstandpunt over het rapport van de commissie-Zegveld (1988)
 • conceptinstructie voor de Nederlandse delegatie naar de WARC (1988)
 • wenselijkheid en mogelijkheid van een controleregeling voor persfusies (1988)
 • voorontwerp van wet tot wijziging van de Mediawet (o.a. uitbreiding etherreclame) (1988)
 • beheer en regelgeving dienstenverkeer via omroepzenders (1989)
 • toekomst van de omroep, deel 1 (1989)
 • conservering en archivering audiovisueel materiaal (1989)
 • implementatie van High Definition Television (1989)
 • media en allochtonen (1989)
 • educatieve omroep (1989)
 • persfusies (1990)
 • de toekomst van de omroep, deel 2 (1990)
 • initiatief-wetsvoorstel Hermans (1990)
 • beheer en regelgeving zendinrichtingen voor omroepdoeleinden (1990)
 • toekomst van de omroep, deel 3 (1990)
 • beleidsconsequenties invoering MAC-standaard voor publieke omroep (1990)
 • concessies voor de publieke omroep (1991)
 • meerjarenplan NOS (1991)
 • fondsenwet scheppende kunsten (1991)
 • nabije toekomst van de landelijke publieke radio (1991)
 • instructie WARC (1991)
 • relatie omroep en kunstwereld (1992)
 • frequentiebeleid (1992)
 • toekomst van de Wereldomroep (1992)
 • muziekcentrum van de Omroep (1992)
 • kleinschalige informatievoorziening (1993)
 • bestemming en besteding van omroepmiddelen (1993)
 • herstructureringsbeleid informatievoorziening (deel 1: het informatietransport (1993)
 • herstructureringsbeleid informatievoorziening (deel 2: de informatieproduktie (1994)
 • herstructureringsbeleid informatievoorziening (deel 3: de mededinging (1994)
 • wetsvoorstel Raad voor Cultuurbeleid (1994)
 • ontwerp Wet op de informatieproduktie (WIP) en Wet op het informatietransport (WIT) (1995).

De Raad voor Cultuur heeft over het mediabeleid de volgende adviezen uitgebracht:

 • Reactie rapport Visitatiecommissie Landelijke Publieke Omroep (med-2004.01299/1) (2004)
 • Meerjarenbegroting landelijke publieke omroep voor 2004-2008 (med-2003.6514/3) (2003)
 • Meerjarenbegroting landelijke publieke omroep voor 2003-2007 (med-2002.4900/2) (2002)
 • Meerjarenbegroting landelijke publieke omroep voor 2002-2006 (med-2001.3263/2) (2001)
 • Concessiewetgeving publieke omroep (med-98.1937/2) (1998)
 • Aanvraag voorlopige concessie BNN (med-98.1683/4) (1998)
 • Inspanningsverplichting publieke omroep (RC-97.6564/1) (1997)
 • Kerntaak publieke omroep (RC-97.6308/2) (1997).
Scroll naar top