Literatuur

  • B.J.S. Hoetjes, Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Profiel van een ministerie, Den Haag, 1993
  • M.L. Bemelmans-Videc, Economen in overheidsdienst; bijdragen van Nederlandse economen aan de vorming van het sociaal-economisch beleid, 1945-1975, Rotterdam, 1984
  • Deursen, A.Th. van, “Staatsinstellingen in de Noordelijke Nederlanden 1579-1780”, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel vijf, Haarlem, 1979
  • Jong, L. de, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel vier, Den Haag, 1972
  • B.C. Sniffen, The Secretaries General of the Dutch Civil Service 1940-1945: A study in Conflicting Loyalties, Ann Arbor/Michigan, 1969
  • H.A. Brasz, Veranderingen in het Nederlandse communalisme. De gemeentebesturen als element in het Nederlandse stelsel van sociale beheersing, Assen, 1960. 
Scroll naar boven