Inhoud

Onderzoeksinstituten en documentatiecentra

  • Documentatiecentrum voor R.K. Friesland, It Kleaster 5, 9089 BX Wijtgaard, 05104-2001
  • Interuniversitair Instituut voor Missiologie en Oecumenica (IIMO), Heidelberglaan 2, 3584 CS Utrecht, tel. 030-2539413, e-mail iimo@theo.uu.nl; website www.theo.uu.nl/onderdelen/iimo.htm
  • Katholiek Documentatie Centrum (KDC), Erasmuslaan 36, 6525 GG Nijmegen, tel. 024-3612412, e-mail secretariaat@kdc.kun.nl, website www.kdc.kun.nl
  • Katholiek Sociaal Kerkelijk Instituut (KASKI), Postbus 6656, 6503 GD Nijmegen, tel. 024-3653531, e-mail info@kaski.kun.nl; website www.kaski.kun.nl
  • Soeterbeeckprogramma (voorheen: Katholiek Studiecentrum, KSC), Postbus 9103, 6500 HD Nijmegen, tel. 024-3612168, fax: 024-3616092; e-mail W.Derkse@theo.kun.nl
  • Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38, Postbus 8518, 3503 RM Utrecht, tel. 030-2313835/2317296, e-mail: catharijneconvent@wxs.nl, website: www.catharijneconvent.nl.
Scroll naar top