Kabinet Den Uyl

beëdigd

11-5-1973

ontslag aangeboden

22-3-1977

reden aftreden

Op 22 maart 1977 boden de 4 KVP-ministers en de 2 ARP ministers hun ontslag aan de Koningin aan in verband met de onenigheid in het kabinet over de in de Tweede Kamer in behandeling zijnde onteigeningswet. De resterende ministers stelden hun portefeuilles ter beschikking.

afgetreden

19-12-1977

zittingsduur kabinet

1683 dagen

Samenstelling kabinet

ministers:

7 PvdA, 2 PPR, 1 D’66, 4 KVP, 2 ARP

staatssecretarissen:

6 PvdA, 1 PPR, 3 D’66, 5 KVP, 2 ARP

Formatie

4-12-1972:

M. Ruppert

Informateur

ARP

1- 2-1973:

Mr. J.A.W. Burger

Formateur

PvdA

10- 4-1973:

Mr. A.A.M. van Agt en

Informateurs

KVP

Prof. dr. W. Albeda

ARP

23- 4-1973:

Mr. J.A.W. Burger en

PvdA

M. Ruppert

Formateurs

ARP

duur formatie:

163 dagen

Ministers

MP

Drs. J.M. den Uyl

PvdA

Vice-MP

Mr. A.A.M. van Agt (11-5-1973 – 8-9-1977) Reden afreden: gekozen voor Kamerlidmaatschap nadat termijn combinatie Kamerlid minister (3 maanden) verstreken was.

KVP

Mr. W.F. de Gaay Fortman* (zie J) (8-9-1977 – 19-12-1977)

ARP

AZ

Drs. J.M. den Uyl (zie MP)

PvdA

BtZ

Mr. M. van der Stoel

PvdA

J

Mr. A.A.M. van Agt (zie Vice-MP)

KVP

Mr. W.F. de Gaay Fortman (8-9-1977 – 19-12-1977)

ARP

BnZ

Mr. W.F. de Gaay Fortman

ARP

On

Dr. J.A. van Kemenade

PvdA

F

Dr. W.F. Duijsenberg

PvdA

D

Ir. H. Vredeling (11-5-1973 – 31-12-1976) Reden aftreden: ontslag wegens zijn benoeming tot lid van de Europese Commissie

PvdA

Mr. A. Stemerdink (31-12-1976 – 19-12-1977)

PvdA

VRO

Drs. J.P.A. Gruijters

D’66

VW

Drs. Th.E. Westerterp

KVP

EcZ

Drs. R.F.M. Lubbers

KVP

LV

Mr. T. Brouwer (11-5-1973 – 1-11-1973) Reden aftreden: gezondheidsredenen.

KVP

Mr. A.P.J.M.M. van der Stee (1-11-1973 – 19-12-1977)

KVP

SZ

Drs. J. Boersma

ARP

CRM

Mr. H.W. van Doorn

PPR

VM

mevr. Mr. I. Vorrink

PvdA

ZP

Drs. J.P. Pronk (ontwikkelingssamenwerking)

PvdA

ZP

F.H.P. Trip (wetenschapsbeleid)

PPR

*tevens belast met coördinatie van aangelegenheden Suriname (tot 25 november 1975) en de Nederlandse Antillen betreffend en met de zorg voor aan Suriname (tot 25 november 1975) en de Nederlandse Antillen te verlenen hulp en bijstand

Staatssecretarissen

BtZ

Dr. P.H. Kooijmans

ARP

BtZ

Mr. L.J. Brinkhorst (11-5-1973 – 8-9-1977) Reden aftreden: gekozen voor Kamerlidmaatschap.

D’66

J

Mr. J.F. Glastra van Loon (13-6-1973 – 27-5-1975) Reden aftreden: ontslag na conflict met minister.
A. Bos, Verloren Vertrouwen, Boom, 2018, pp. 69-85

D’66

Mr. H.J.  Zeevalking (15-6-1975 – 8-9-1977) Reden aftreden: gekozen voor Kamerlidmaatschap.

D’66

BnZ

W. Polak (11-5- 1973 – 1-5-1977) Reden aftreden: benoeming tot burgemeester van Amsterdam.

PvdA

On

Dr. G. Klein (11-5-1973 – 8-9-1977) Reden aftreden: gekozen voor Kamerlidmaatschap.

PvdA

On

Dr. Mr. A. Veerman (11-5-1973 – 1-9-1975) Reden afreden: gezondheidsredenen.

ARP

Drs. K. de Jong Ozn. (1-9-1975 – 19-12-1977)

ARP

F

A. de Goede

D’66

F

Mr. A.P.J.M.M. van der Stee (11-5-1973 – 1-11-1973) Reden aftreden: benoeming tot minister van Landbouw en Visserij.

KVP

Drs. M.J. van Rooijen (21-12-1973 – 14-10-1977) Reden aftreden: gekozen voor Kamerlidmaatschap.

KVP

D

Mr. A. Stemerdink (11-5-1973 – 31-12-1976) Reden aftreden: benoeming tot minister van Defensie.

PvdA

D

Mr. J.A. Mommersteeg (11-5-1973 – 1-3-1974) Reden aftreden: gezondheidsredenen.

KVP

C.L.J. van Lent (11-3-1974 – 19-12-1977)

KVP

VRO

Drs. M.P.A. van Dam (11-5-1973 – 8-9-1977) Reden aftreden: gekozen voor Kamerlidmaatschap.

PvdA

VRO

J.L.N. Schaefer (11-5-1973 – 8-9-1977) Reden aftreden: gekozen voor Kamerlidmaatschap.

PvdA

VW

Dr. M.H.M. van Hulten

PPR

EcZ

Th.M. Hazekamp (11-5-1973 – 8-9-1977) Reden aftreden: gekozen voor Kamerlidmaatschap.

KVP

SZ

P.J.J. Mertens

KVP

CRM

W. Meijer (11-5-1973 – 8-9-1977) Reden aftreden: gekozen voor Kamerlidmaatschap.

PvdA

VM

J.P.M. Hendriks

KVP

Aantal zetels van de regeringspartijen in de Tweede Kamer: 97 (64,6%).

Scroll naar boven