Inhoud

Literatuur arbeidsverhoudingen

 • Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, Themanummer “Twintig jaar na Wassenaar”, 18 (2002) nr. 4, pp. 275-410
 • A.G. Nagelkerke en T. Wilthagen, Arbeidsverhoudingen in ontwikkeling, Deventer, 2002
 • A.G. Nagelkerke en W.F. de Nijs, Regels rond arbeid, Groningen, 2001 (3e druk)
 • F.H. Tros, Decentralisering van arbeidsverhoudingen (diss. Utrecht)/Schuivende marges Alphen aan den Rijn, 2000
 • E. Sol, Arbeidsvoorzieningsbeleid in Nederland. De rol van de overheid en de sociale partners, Den Haag, 2000
 • M. Rojer, “De wondere wereld van de CAO”, in: Tijdschrift voor HRM, 2000
 • M. van der Meer en E. Smit (red.), Innovatie of immitatie. CAO-vernieuwing op ondernemingsniveau, ‘s-Gravenhage, 2000
 • W. Albeda, W.J. Dercksen en F.H. Tros, Arbeidsverhoudingen in Nederland, Alphen aan den Rijn/Diegem, 1998 ( 6e druk)
 • J. Visser en A. Hemerijck, A Dutch miracle. Job growth, welfare reform and corporatism in the Netherlands, Amsterdam, 1997
 • J.P van den Toren, Achter gesloten deuren? CAO-overleg in de jaren negentig, Amsterdam, 1996
 • W.G.M. Plessen, Collectief onderhandelen in de zorgsector, Deventer, 1996
 • M. van Bottenburg, “Aan den Arbeid!”. In de wandelgangen van de Stichting van de Arbeid 1945-1995, Amsterdam, 1995
 • A. Hemerijck, “Hardnekkigheid van corporatistisch beleid in Nederland”, in Beleid en Maatschappij, februari, 1994
 • W.H.J. Reynaerts, “Kantelende posities, arbeidsverhoudingen in een keertij, in: W.H.J. Reynaerts e.a., Bespiegeling van de toekomst van de sociale partners, Den Haag, 1985
 • B. Peper (red.), De Nederlandse arbeidsverhoudingen: continuïteit en verandering, Roterdam, 1973
 • J.P. Windmuller, Arbeidsverhoudingen in Nederland, Utrecht (1e druk 1970, 2e en 3e druk bewerkt door C. de Galan, vanaf 4e druk bewerkt door A.F. van Zweeden, 7e druk 1990).
Scroll naar top