Inhoud

Partijperiodieken

CDA

CDA-magazine (voortzetting van CDActueel). Opiniemagazine van het CDA.

(verschijnt sinds 1980; huidige frequentie 1 x per 2 weken)

CDA-krant (voorzetting van CDA Appèl)

(houdt dezelfde nummering aan als CDActueel)

Bestuursforum. Maandblad voor christen-democratische gemeente- en provinciepolitiek.

(verschijnt sinds 1977; huidige frequentie 11 x per jaar)

Interruptie.

(blad CDJA; verschijnt sinds 1989).

Christen Democratische Verkenningen. Maandblad van het wetenschappelijk instituut voor het CDA.

(verschijnt sinds 1981; huidige frequentie 12 x per jaar)

Euroflits: berichten uit Europa van de CDA-delegatie (supplement op CDActueel, verschijnt vanaf 1995, 12 x per jaar).

Vrouw en Politiek: verschijnt niet meer zelfstandig, maar als bijlage bij CDA-krant.

Christen

Handschrift: politiek magazine.

Unie

Perspex (blad van de jongerenorganisatie PerspectieF)

e-zines:

PerspectieF NieuwsbrieF (van de jongerenorganisatie).

D66

Democraat. Uitgave van de politieke partij D66.

(verschijnt sinds 1967; huidige frequentie 11 x per jaar)

Demo. Officieel orgaan van de vrijzinnig democratische jongeren organisatie Jonge Democraten.

(verschijnt sinds 1984; huidige frequentie 5 x per jaar)

Idee (voorheen Idee’66). Tijdschrift onder auspiciën van de Stichting Wetenschappelijk Bureau D66.

(verschijnt sinds 1980; huidige frequentie 4 x per jaar)

Brussel Vandaag (uitgave van de D66-fractie in het Europees Parlement, voortzetting van Democrats International en daarvoor International Quarterly)

e-zines:

E-mailserviceD66 (voortzetting van Digitaal).

Route 66 (gelieerd aan het voormalige „Opschudding”).

GL

Dwars! Blad voor groene en linkse jongeren.

(verschijnt sinds 1996 5 x per jaar; onregelmatig vergezeld van Dwars in aktie, aktieblaadje van Dwars, de Groen-Linkse jongerenorganisatie)

De Helling: tijdschrijft voor linkse politiek. Uitgave van het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks.

(verschijnt sinds 1987; frequentie 4 x per jaar)

GroenLinks Magazine

(verschijnt sinds 1990, tot 1994 onder de naam Groen Links; frequentie 10 x per jaar)

De Rode Draad: tijdschrift voor lokale politiek, uitgegeven door het Scholings- en Vormingsinsituut van GroenLinks ter ondersteuning van raadsleden, Statenleden en afdelingsbesturen.

(verschijnt sinds 1987, aanvankelijk gelieerd aan PSP en PPR; frequentie ongeveer 11 x per jaar)

Project & Nieuws (uitgave van de Stichting Duurzame Solidariteit)

e-zines:

Groene Links.

Dwars e-zine.

GPV

Ons Burgerschap: is opgegaan in Handschrift (zie onder Christen Unie).

Jeugd & Politiek: is eind 1998 overgegaan in Plein. Plein is samen met Alert van de RPF-jongeren in 2000 Perspex gaan heten.

PvdA

Lava (samensmelting van Clinch en Aktief in 1999)

Clinch

(tweemaandelijks blad van de Jonge Socialisten, verschijnt vanaf 1993)

Lokaal Bestuur. Maandblad over de gemeente- en provinciepolitiek van de PvdA

(verschijnt sinds 1977; huidige frequentie 11 x per jaar)

Nieuwsbrief Alfred Mozer Stichting

(blad Oost-Europa stichting van de PvdA; verschijnt vanaf 1991; onregelmatig)

PRO: maandblad over de Partij van de Arbeid

(ledenblad, verschijnt vanaf 1992; maandelijks; vanaf 1996 vergezeld van PRO Binnenhof, informatieblad van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer).

Socialisme en Democratie. Maandblad van de Wiardi Beckman Stichting.

(verschijnt sinds 1939; huidige frequentie 12 x per jaar).

RPF

Alert. RPF-jongerenblad

(verschijnt sinds 1992; huidige frequentie 4 x per jaar)

RPF-signaal. Is opgegaan in Handschrift (zie onder Christen Unie).

SGP

De Banier. Uitgave van de Staatkundig Gereformeerde Partij.

(verschijnt sinds 1921; huidige frequentie 1 x per 2 weken)

Ons Contact. Verenigingsblad van de SGP-Jongerenorganisatie.

(verschijnt sinds 1975; huidige frequentie 5 x per jaar)

In het spoor. Uitgave landelijke stichting tot handhaving van de staatkundig gereformeerde beginselen.

(verschijnt sinds 1976; huidige frequentie 6 x per jaar)

Zicht. Studieblad voor gereformeerd zicht op politiek en maatschappij.

(verschijnt sinds 1975; huidige frequentie 6 x per jaar)

Klik. Uitgave van SGP-jongeren (verschijnt vanaf 1989)

SP

Tribune. Nieuwsblad van de Socialistische Partij.

(verschijnt 12 x per jaar)

Spanning. Informatie- en opinieblad voor actieve SP-leden (verschijnt vanaf juli 1999)

Solidair. Bedrijvenkrant van de SP.

A3. SP Studentenkrant

e-zines:

Poster.

Spectre (Engelstalig).

VVD

Vrijheid en Democratie. Maandelijkse uitgave van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie.

(verschijnt sinds 1948)

VVD-expresse. Uitgave van de Haya van Somerenstichting.

(verschijnt wekelijks sinds 1983; de inhoudelijke verantwoordelijkheid berust bij de Tweede Kamerfractie van de VVD)

Provincie en Gemeente. Maandblad van de Vereniging van Staten- en Raadsleden van de VVD.

(verschijnt sinds 1950; huidige frequentie 10 x per jaar)

De Liberale Vrouw. Uitgave van de Vrouwen in de VVD.

(verschijnt sinds 1979; huidige frequentie 4 x per jaar)

Driemaster. Verenigingsblad van de JOVD.

(verschijnt sinds 1949; huidige frequentie 7 x per jaar)

Liberaal Reveil. Uitgave van de Prof. Mr. B.M. Teldersstichting.

(verschijnt sinds 1956; huidige frequentie 6 x per jaar)

Politiek (verschijnt vanaf 2000, waarin opgenomen het katern Vrijheid en Democratie).

e-zines:

DigiLEF.

HB-nieuwsbrief (van JOVD).

Scroll naar top