Informatievoorziening

De Staten-Generaal kunnen de informatie van de Rekenkamer (objectieve oordelen over het financiële beheer en de financiële verantwoording) gebruiken bij de déchargebeslissingen en voor begrotingsbeslissingen voor komende jaren. Bij de déchargebeslissingen speelt het budgetrecht van de Staten-Generaal een grote rol. In de jaarlijkse begrotingswetten stelt de wetgever de ramingen van de verplichtingen, de uitgaven en ontvangsten van het Rijk vast. Daarbij wordt dan aangegeven waarvoor de bedragen zijn bestemd of uit welke bronnen ze komen. Door het aannemen van de begrotingswetten autoriseren de Staten-Generaal de ministers tot het aangaan van verplichtingen, het doen van uitgaven en het zorgen voor ontvangsten om het vastgestelde beleid te realiseren. Voor het beheren van die begrotingen dient iedere minister volgens artikel 17 van de Comptabiliteitswet zorg te dragen voor een ordelijk en controleerbaar financieel beheer. Het beheer van die begrotingen wordt verantwoord in een departementale rekening. Alle departementale rekeningen worden samengevoegd in de Rijksrekening, waarover de Staten-Generaal décharge verleent. Dit houdt in dat het parlement de rekening goedkeurt waardoor ministers worden gevrijwaard van verdere navraag en verantwoording over de vraag hoe het begrotingsgeld is beheerd en in de rekening is verantwoord.

Scroll naar boven