Inhoud

Kabinet Rochussen-Van Bosse

beëdigd:

18-3-1858

ontslag aangeboden:

14-2-1860 Reden aftreden: Wetsontwerp. krachtens welk, enige concessies tot het aanleggen van spoorwegen zouden worden verleend, verworpen door de Eerste Kamer. die niet tevreden was met de wijze waarop de regering aan dit concessiestelsel toepassing wilde geven.

afgetreden:

23-2-1860

zittingsduur kabinet:

707 dagen

Ministers

BtZ

Mr. J. K. baron van Goltstein

J

Mr. C. H. B. Boot

BnZ

Jhr. mr. J. G. H. van Tets van Goudriaan

M

Mr. J. S. Lotsy

F

Mr. P. P. van Bosse

O

C. T. van Meurs (18-3-1858 – 1-9-1859) Reden aftreden: Aanneming door de Tweede Kamer van een motie betreffende het naar huis zenden van miliciens van de lichtingen van 18-4r6 en 1857

Jhr. E. A. 0. de Casembroot (1-9- t 859 – 23-2-1860)

K

J. J. Rochussen

HE

Dr. J. Bosscha (18-3-1858 – 23-2-1860)

RKE

Mr. J. W. van Romunde

Scroll naar top