Inhoud

Parlementair behandelvoorbehoud

Parlementair behandelvoorbehoud

Sinds 2009 kent de Tweede Kamer het instrument “behandelvoorbehoud”. Daarmee kan de Tweede Kamer de Nederlandse inzet bij Europese onderhandelingen extra controleren. De gang van zaken is als volgt:
– de Kamer plaatst het behandelvoorbehoud binnen acht weken nadat de Europese Commissie een voorstel heeft uitgebracht
– de regering moet het voorstel vervolgens binnen vier weken bespreken met de Kamer
– die bespreking vindt plaats in een algemeen overleg dat speciaal over dit onderwerp gaat
– tijdens dit overleg worden afspraken gemaakt over de informatieverstrekking door de regering en over de verdere betrokkenheid van de Kamer bij het onderhandelingsproces
– hierna kan de regering beginnen met de EU-onderhandelingen.

Bron: TweedeKamer.nl

 

Jaar

Aantallen parlementair
voorbehoud

2013

11

2014

7

2015

4

2016

12

2017

12

2018

10

Scroll naar top