Inhoud

Kabinet Biesheuvel I

beëdigd

6- 7-1971

ontslag aangeboden

21-7-1972

reden aftreden

Het kabinet heeft op 21 juli 1972 zijn ontslag aangeboden in verband mei het aftreden van de twee DS’70 ministers na onenigheid in de ministerraad over bezuinigingen in de begrotingen. Deze ontslagaanvrage is ingetrokken op 9 augustus 1972 op grond van een door mr B, W. Biesheuvel uitgebracht verslag als formateur van het kabinet Biesheuvel II.

afgetreden:

9-8-1972

zittingsduur kabinet:

428 dagen

Formatie

15-5-1971:

Prof. dr. P.A.J.M. Steenkamp

informateur

KVP

22-6-1971:

Mr. B.W. Biesheuvel

formateur

ARP

duur formatie:

88 dagen

Samenstelling kabinet

ministers:

3 ARP, 6 KVP, 3 VVD, 2 CHU, 2 DS’70

staatssecretarissen

2 ARP, 5 KVP, 2 VVD, 2 CHU, 2 DS-70

Ministers

MP

Mr. B.W. Biesheuvel

ARP

1e Vice-MP

Mr. R.J. Nelissen*

KVP

2e Vice-MP

Mr. W.J. Geertsema

VVD

AZ

Mr. B.W. Biesheuvel

ARP

BtZ

Drs. W.K.N. Schmelzer

KVP

J

Mr. A.A.M. van Agt

KVP

BnZ

Mr. W.J. Geertsema (zie Vice-MP)

VVD

On

Mr. C. van Veen

CHU

F

Mr. R.J. Nelissen (zie Vice-MP)

KVP

D

H.J. de Koster

VVD

VRO

Drs. B.J. Udink

CHU

VW

Dr. W. Drees jr. (6-7-1971 – 21-7-1972) Reden aftreden: verschil van mening over het te voeren financieel-economisch beleid

DS’70

Drs. B.J. Udink (21-7-1972 – 9-8-1972)

CHU

EcZ

Mr. drs. H. Langman

VVD

LV

Ir. P.J. Lardinois**

KVP

SZ

Drs. J. Boersma

ARP

CRM

P.J. Engels

KVP

VM

Dr. L.B.J. Stuijt

KVP

ZP

Dr. C. Boertien (ontwikkelingssamenwerking)

ARP

ZP

Jhr. mr. M.L. de Brauw (wetenschapsbeleid en wetenschappelijk onderwijs) Reden aftreden: verschil van mening over het te voeren financieel-economisch beleid

DS’70

*tot 28 januari 1972 tevens belast met coördinatie van aangelegenheden Suriname en de Nederlandse Antillen betreffend en met de zorg voor aan Suriname en de Nederlandse Antillen te verlenen hulp en bijstand

** vanaf 28 januari 1972  tevens belast met coördinatie van aangelegenheden Suriname en de Nederlandse Antillen betreffend en met de zorg voor aan Suriname en de Nederlandse Antillen te verlenen hulp en bijstand

Staatssecretarissen

BtZ

Drs. Th.E. Westerterp (17-8-1971 – 9-8-1972)

KVP

J

Mr. J.H. Grosheide (28-7-1971 – 9-8-1972)

ARP

BnZ

Drs. A. van Stuijvenberg (17-7-1971 – 21-7-1972) Reden aftreden: Ontslagname DS’70-ministers

DS’70

On

Mr. C.E. Schelfhout (28-7-1971 – 9-8-1972)

KVP

F

Mr. W. Scholten (14-7-1971 – 9-8-1972)

CHU

F

Mr. A.P.J.M.M. van der Stee (14-7-1971 – 9-8-1972)

KVP

D

A. van Es (14-7-1971 – 9-8-1972)

ARP

VRO

Drs. K.W. Buck (17-8-1971 – 9-8-1972)

KVP

VW

Dr. R.J.H. Kruisinga (28-7-1971 – 9-8-1972)

CHU

EcZ

Drs. J.J.M. Oostenbrink (17-7-1971 – 9-8-1972)

KVP

SZ

Mr. J.G. Rietkerk (28-7-1971 – 9-8-1972)

VVD

CRM

S. van Veenendaal-van Meggelen (28-7-1971 -21-7-1972) Reden aftreden: ontslagname DS’70-ministers

DS’70

CRM

H.J.L. Vonhoff (28-7-1971 – 9-8-1972)

VVD

Aantal zetels van de regeringspartijen in de Tweede Kamer: 82 (54,4%).

Scroll naar top