Inhoud

Mensenrechten, vluchtelingen en asielzoekers

Het onderwerp mensenrechten staat in Nederland traditioneel in de belangstelling. In het verleden is daarover de volgende regeringsnota verschenen: Bijlage 15.571, 1-2: De rechten van de mens in het buitenlands beleid, Handelingen Tweede Kamer, 3 mei 1979.

Meer algemeen gaan de volgende publicaties in op mensenrechten als onderdeel van het buitenlands beleid:

  • P.R. Baehr, Mensenrechten. Bestanddeel van het buitenlands beleid, Meppel, 1989
  • Ph.P. Everts en J.L. Heldring (red.), Nederland en de rechten van de mens, Baarn, 1981. 

Een historisch overzicht is: M. Kuitenbrouwer, M. Leenders (red.), Geschiedenis van de mensenrechten. Bouwstenen voor een interdisciplinaire benadering, Hilversum, 1996.

Specifiek gericht op de Verenigde Naties is: M.C. Castermans-Holleman, Het Nederlandse mensenrechtenbeleid in de Verenigde Naties, ’s-Gravenhage, 1992.

De Adviescommissie Mensenrechten Buitenlands Beleid heeft in haar bestaan 23 adviezen en briefadviezen gepubliceerd, waarvan diverse in het Engels zijn vertaald. De laatste van deze adviezen is in november 1996 gepubliceerd. De adviezen zijn nog verkrijgbaar bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het Nederlands Juristencomité Mensenrechten (NJCM) geeft het NJCM-bulletin uit.

Amnesty International geeft Wordt Vervolgd uit.

Het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten geeft het tijdschrift Netherlands Quarterly of Human Rights uit.

Voor het beleid ten aanzien van vluchtelingen en asielzoekers zie onder andere:

  • W. Evenhuis, De zijkant van het asielbeleid, Utrecht, 1996
  • R. Loeffen en W. van der Schans, Nederland, open u. Noodzaak en mogelijkheden van een ander migratiebeleid, Amsterdam, 1994
  • J.W. ten Doesschate, Asielbeleid en belangen. Het Nederlandse toelatingsbeleid ten aanzien van vluchtelingen in de jaren 1968-1982, Hilversum, 1993.
Scroll naar top