Kabinet Beel I

beëdigd

3-7-1946

ontslag aangeboden

7-7-1948

reden aftreden

ontbinding van de Tweede Kamer en verkiezingen in verband met grondwetswijziging.

afgetreden

7-8-1948

zittingsduur kabinet

766 dagen

Formatie

27-5-1946:

dr. L. J. M. Beel

formateur KVP

duur formatie:

47 dagen

Samenstelling kabinet

ministers:

5 KVP, 6 PvdA. 3 partijloos

Ministers

MP

Dr. L. J. M. Beel

KVP

AZ

Dr. L. J. M. Beel (11-10-1947 – 7-8-1948) (zie MP)

KVP

BtZ

Mr. C. G. W. H. baron van Boetzelaer van Oosterhout

partijloos

J

Mr. J. H. van Maarseveen

KVP

BnZ

Dr. L. J. M. Beel (3-7-1946 – 15-9-1947) (zie MP en AZ) Reden aftreden: intensievere bemoeienis met het beleid ten aanzien van Indonesië

KVP

Mr. dr. P. J. Witteman (15-9-1947 – 7-8-1948)

KVP

OKW

Dr. J. J. Gielen

KVP

F

Mr. P. Lieftinck

PvdA

O

A. H. J. L. Fiévez

KVP

M

A. H. J. L. Fiévez (a.i.) (3-7-1946 – 7-8-1946) (zie 0)

KVP

J. J. A. Schagen van Leeuwen (7-9-1946 – 25-11-1947) Reden aftreden: oneens met het regeringsbeleid ten opzichte van Indonesië.
Zie: Ch. Brand,Gevallen op het Binnenhof, Boom, 2015, pp. 160-171

partijloos

A. H. J. L. Fiévez (a.i.) (25-11-1947 – 7-8-1948) (zie boven en0)

KVP

Vw

Ir. H. Vos

PvdA

OWW

Dr. ir. J. A. Ringers (3-7-1946 – 15-11-1946) Reden aftreden: oneens met hei regeringsbeleid ten opzichte van Indonesië.
Zie: Ch. Brand, Gevallen op het Binnenhof, Boom, 2015, pp. 149-160

partijloos

Ir. H. Vos (w.) (15-11-1946 – 28-2-1947) (zie V)

PvdA

WV

L. Neher (28-2-1947 – 1-3-1948) Reden aftreden: benoemd tot gedelegeerde van het opperbestuur in Indonesië.

PvdA

Mr. J. in ’t Veld (1-3-1948 – 7-8-1948)

PvdA

EcZ

Dr. G. W. M. Huysmans (3-7-1946 – 14-1-1948) Reden aftreden: gezondheidsredenen.

KVP

S.L.. Mansholt (a.i.) (14-1-1948 – 21-1-1948)

PvdA

Dr. J. R. M. van den Brink (21-1-1948 – 7-8-1948)

KVP

LVV

S. L. Mansholt (zie EcZ)

PvdA

SZ

W. Drees

PvdA

OG

Mr. J. A. Jonkman

PvdA

ZP

Mr. E. N. van Kleffens (3-7-1946 – 1-7-1947) Reden aftreden: benoemd tot ambassadeur te Washington.

partijloos

L. Götzen (10- 1 l- 1947 – 7-8-1948)

sympathiserend met ARP

Aantal zetels van de regeringspartijen in de Tweede Kamer: 61 (61%).

Zie over dit kabinet: M. D. Boogaarts (met medew. van C. M. J. Ruijters), De periode van het kabinet-Beel: 3 juli 1946 – 7 augustus 1948, ’s-Gravenhage, 1989-1995, 3 banden.

Scroll naar boven