Inhoud

Kijk- en luisteronderzoek

Sinds 2 januari 1965 onderzoekt de afdeling Kijk- en Luisteronderzoek (KLO) van de NOS systematisch en dagelijks het kijk- en luistergedrag van de Nederlandse bevolking. De verzameling van de gegevens via representatieve steekproeven geschiedt door onder zoeksbureau Intomart, in opdracht van NOS, STER en IPN (namens RTL/Veronica). De belangrijkste onderwerpen die hierbij aan de orde komen, zijn: de hoeveelheid mensen die naar een programma kijken of luisteren; waarom zij dat doen; welke waardering zij aan het programma toekennen. Overigens wordt ook het aanbod van programma’s onderzocht: worden bepaalde categorieën programma’s meer of minder uitgezonden dan in het verleden het geval was.

De dienst Kijk- en Luisteronderzoek produceert jaarlijks een groot aantal rapporten. De belangrijkste daarvan is het KLO Jaaroverzicht TV. Continu kijkonderzoek, Hilversum, jaarlijks; het KLO Maandoverzicht TV, Hilversum, maandelijks; en het Continu luisteronderzoek (2 maandelijks).

Daarnaast publiceert de dienst ad-hoc rapporten over tal van onderwerpen, zoals:

  • kijkgedrag bevolkingsgroepen en de belangstelling voor buitenlandse tv-zenders
  • gebruik 2e en 3e tv-toestel
  • kijkgedrag jeugd
  • luisterplaatsonderzoek.
Scroll naar top