Inhoud

De jaren zestig en zeventig

In de jaren zestig en zeventig, die in hun algemeenheid als een roerige periode in de Nederlandse politieke en maatschappelijke geschiedenis kunnen worden gekenschetst, raakte ook de rechterlijke macht in opspraak. Verscheidene publicaties over onderwerpen als „klassejustitie” en „rechter en politiek” zagen het licht.

Zie bijvoorbeeld:

  • De plaats van de rechterlijke macht in de Nederlandse samenleving. Preadviezen van M.G. Rood, H.L. Wedeven, J.C.M. Leyten, en C.J.M. Schuyt, in: Handelingen 1975 der Nederlandse Juristen-Vereniging, deel I, Zwolle, 1975
  • A.J. Cnoop Koopmans, Rechter en politiek, Nederlands Juristenblad, 48 (1973), pp. 630-638
  • A.J. Cnoop Koopmans, Vormen van klassejustitie, in: Nederlands Juristenblad, 44 (1969), pp. 421-423. 

Veel literatuur over de rechterlijke macht uit de jaren zestig en zeventig staat vermeld in: O.R. de Lange, De rol van de rechter in de samenleving. Een aanvullend literatuuronderzoek ten behoeve van de Staatscommissie Herziening Rechterlijke Organisatie, z.pl., 1977.

Scroll naar top