Inhoud

Nasleep Belgische kwestie

Ondanks de uiteindelijke Nederlandse aftocht had de militaire campagne tegen de Belgen in die zin een positief effect gesorteerd dat de Londense conferentie besloot de scheidingsvoorwaarden ditmaal in Willems voordeel te veranderen. Bij de 24 Artikelen van november 1831 behield Willem het groothertogdom Luxemburg, zij het dat hij het westelijke (Waalse) deel aan België moest afstaan. Nederland zou het Limburg over de Maas en Maastricht krijgen, terwijl België jaarlijks f 8.400.000 rente van de staatsschuld zou betalen. Anders dan Leopold weigerde Willem deze voorwaarden te aanvaarden, ervan overtuigd dat het Nederlandse volk achter hem stond. Nederland ging als gevolg hiervan een moeilijke periode tegemoet doordat Engeland en Frankrijk reageerden met strafmaat regelen. Zo werd een embargo gelegd op de Nederlandse schepen en werden de Nederlandse havens geblokkeerd. Bovendien nam het Franse leger van Gérard na een beleg van vier weken de citadel van Antwerpen, dat onder bevel stond van Chassé, in. Eerst in mei 1833 werden de dwangmaatregelen opgeheven toen een wapenstilstand op basis van de status quo werd gesloten (Conventie van Londen). Gedurende nog vijf jaar bleef Willem volharden in zijn verzet tegen de voorwaarden; het gemobiliseerde leger betekende een grote last voor de Nederlandse volkshuishouding. Een en ander leverde hem niets anders op dan schade aan zijn reputatie in het noorden, aangezien het eindverdrag van 1839 niet wezenlijk verschilde van de 24 artikelen. Nederland erkende uiteindelijk de onafhankelijkheid van België, dat 5 miljoen gulden zou bijdragen in de rente van de staatsschuld (welk bedrag in 1873 zou worden afgekocht). Luxemburg werd verdeeld, zoals reeds voorzien in november 1831, terwijl Limburg zijn huidige grenzen zou aannemen. Behalve Luxemburg werd ook Limburg (met uitzondering van de steden Maastricht en Venlo) lid van de Duitse Bond. Van belang was verder dat de grote mogendheden België neutraal verklaarden. Overigens waren de leidende groepen in Nederland over het algemeen blij van de Belgen af te zijn.

Scroll naar boven