Inhoud

Drees III

beëdigd

2-9-1952

ontslag aangeboden

13-6-1956

reden aftreden

Ontslagaanvrage bij het einde van de parlementaire periode. N.B.: Na de verwerping van het wetsontwerp tot wijziging van de Huurwet, heeft het kabinet op 17 mei 1955 ontslag aangeboden. Deze ontslagaanvrage is op 2 juni 1955 teruggenomen op grond van het verslag door mr. J.A. W Burger uitgebracht over zijn formatiewerkzaamheden.

afgetreden

13-10-1956

zittingsduur kabinet

1502 dagen

Formatie

27-6-1952:

Dr. W. Drees

formateur PvdA

23-7-1952:

Dr. L. J. M. Beel

formateur KVP

5-8-1952:

Mr. L. A. Donker

formateur PvdA

22-8-1952:

Ir. C. Staf

informateur CHU

30-8-1952:

Dr. W. Drees

formateur PvdA

duur formatie:

69 dagen

Samenstelling kabinet

ministers:

5 PvdA, 6 KVP, 2 ARP, 2 CHU, 1 partijloos

staatssecretarissen:

2 PvdA, 3 KVP, 2 partijloos

Ministers

MP

Dr. W. Drees

PvdA

AZ

Dr. W. Drees (zie MP)

PvdA

BtZ

Mr. J. W. Beyen

partijloos

BtZ (ZP)

Mr. J.M.A.H. Luns

KVP

J

Mr. L. A. Donker (2-9-1952 – 4-2-1956) Reden aftreden: overleden.

PvdA

Dr. L. J. M. Beel (a.i.) (4-2-1956 – 15-2-1956)

KVP

Mr. J. C. van Oven (15-2-1956 – 13-10-1956)

PvdA

BnZ

Dr. L. J. M. Beel (2-9-1952 – 7-7-1956) Reden aftreden: benoeming in Commissie van Wijze Mannen in verband met moeilijkheden in het Koninklijk Huis.

KVP

Mr. J. C. van Oven (a.i.) (7-7-1956 – 13-10-1956) (zie J)

PvdA

OKW

Mr. J. M. L. Th. Cals

KVP

F

J. van de Kieft

PvdA

O

Ir. C. Staf

CHU

M

Ir. C. Staf (zie 0)

CHU

WV

Ir. H. B. J. Witte

KVP

Vw

Mr. J. Algera

ARP

EcZ

Dr. J. Zijlstra

ARP

LVV

S. L. Mansholt

PvdA

SZV

J. G. Suurhoff

PvdA

OR

Dr. W. J. A. Kernkamp (2-9-1952 – 18-7-1956) Reden aftreden: overleden.

CHU

Ir. C. Staf (a.i.) (18-7-1956 – 13-10-1956) (zie 0 en M)

CHU

MW

Dr. L. J. M. Beel (2-9-1952 – 9-9-1952) (zie J en BnZ) Reden aftreden: gaf voorkeur aan Ministerie van Binnenlandse Zaken.

KVP

Mr. F. J. F. M. van Thiel (9-9-1952 – 13-10-1956)

KVP

ZP

A. C. de Bruijn (minister voor PBO)

KVP

Staatssecretarissen

F

Dr. W. H. van den Berge (2-2-1953 – 13-10-1956)

partijl.

OKW

mevr. Dr. A. de Waal (2-2-1953 – 13-10-1956)

KVP

O

Mr. F. J. Kranenburg

PvdA

M

H. C. W. Moorman

KVP

EcZ

Dr. G. M. J. Veldkamp (8-10-1952 – 13-10-1956)

KVP

SZ

Mr. dr. A. A. van Rhijn

PvdA

SZV

Dr. P. Muntendam (2-9-1952 – 1-10-1953) Reden aftreden: benoeming tot buitengewoon hoogleraar en directeur-generaal van de volksgezondheid.

PvdA

Aantal zetels van de regeringspartijen in de Tweede Kamer: 81 (81%).

Scroll naar top