Inhoud

Kabinet Colijn II

beëdigd

26-5-1933

ontslag aangeboden

25-7-1935

reden aftreden

Verklaring van de RKSP-fractie over het vertrouwen in het kabinet.

afgetreden

31-7-1935

zittingsduur kabinet

796 dagen

Samenstelling kabinet

ministers.

2 ARP, 3 RKSP, 1 CHU, 2 VDB, 1 liberaal, 1 partijloos

Ministers

BtZ

Jhr. mr. A. C. D. de Graeff

J

Mr. J. R. H. van Schaik

RKSP

BnZ

Mr. J. A. de Wilde

ARP

On

Mr. H. P. Marchant (26-5-1933 – 18-5-1935) Reden aftreden: na overgang tot het katholicisme uit de VDB getreden.
Zie: Ch. Brand, Gevallen op het Binnenhof, Boom, 2015, pp. 114-123 

VDB

Dr. J. R. Slotemaker de Bruïne (a.i.) (18-5-1935 – 31-7-1935)

CHU

F

Mr. P. J. Oud

VDB

D

Mr. dr. L. N. Deckers

RKSP

W

Ir. J. A. Kalff (26-5-1933 – 13-1-1935) Reden aftreden: overleden.

lib.

Dr. H. Colijn (a.i.) (14-1-1935 – 15-3-1935)

ARP

Jhr. ir. O. C. A. van Lidth de Jeude (15-3-1935 – 31-7-1935)

LSP

EcZA

Mr. T. J. Verschuur (26-5-1933 – 17-4-1934) Reden ontslag: gezondheidsredenen.

RKSP

Dr. H. Colijn (a.i.) (17-4-1934 – 25-6-1934) (zie W)

ARP

Mr. M. P. L. Steenberghe (25-6-1934 – 6-6-1935) Reden ontslag: verschil van mening met de overige ministers over het monetaire vraagstuk.

Zie: Ch. Brand, Gevallen op het Binnenhof, Boom, 2015, pp. 124-133 

RKSP

Dr. ir. H. C. J. H. Gelissen (6-6-1935 – 31-7-1935)

RKSP

SZ

Dr. J. R. Slotemaker de Bruïne (12-6-1933 – 31-7-1935) (zie On)

CHU

K

Dr. H. Colijn (zie W en EcZA)

ARP

Aantal zetels van de regeringspartijen in de Tweede Kamer: 65 (65%).

Zie voor de formatie van het kabinet-Colijn II: G. Puchinger, Colijn en het einde van de coalitie, Kampen, 1980, deel III: ‘De geschiedenis van de kabinetsformaties 1933-1939″, Hoofdstuk IX. De kabinetsformatie van 1933, pp. 7-203.

Scroll naar top