Inhoud

Hedendaags jodendom

Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap

Periodiek: Nieuw Israëlitisch Weekblad

Opleiding: Nederlands-Israëlitisch Seminarium te Amsterdam.

Portugees-Israëlitische Gemeente

Periodiek: Habinjan

Opleiding: Portugees-Israëlitisch Seminarium Ets Haim te Amsterdam.

Verbond van Liberaal Religieuze Joden in Nederland

Periodiek: Levend Joods geloof

Opleiding: Leo Baeck College, London; Hebrew Union College, Cincinnati.

Centrum voor Informatie en Documentatie Israël (CIDI).

Voor literatuur raadplege men de collecties van:

  • Bibliotheca Rosenthaliana
  • Universiteitsbibliotheek Universiteit van Amsterdam
  • Joods Historisch Museum.

Tijdschriften voor de bestudering van het jodendom in Nederland:

  • Studia Rosenthaliana, Tijdschrift voor joodse wetenschap en geschiedenis in Nederland, vanaf 1967
  • Bijdragen en Mededelingen van het Genootschap voor de Joodsche Wetenschap in Nederland, Amsterdam, vanaf 1922.

Vanaf 1980 worden er om de paar jaar beurtelings in Nederland en in Israël congressen georganiseerd over de geschiedenis van de joden in Nederland. De resultaten van de Nederlandse congressen worden gepubliceerd in Studia Rosenthaliana (zie de jaargangen 15 (1981), 19 (1985) en 23 (1989)), die van de Israëlische congressen verschijnen in de serie Dutch Jewish History onder redactie van J. Michman e.a., waarvan drie delen verschenen (1984, 1989 en 1993).

Een overzicht van alle ooit bestaand hebbende zelfstandige joodse gemeenten met een beschrijving van hun historische ontwikkeling plus literatuur daarover geeft: J. Michman e.a., Pinkas. Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland, Ede/Antwerpen, 1992, pp. 269-596.

Scroll naar top