Inhoud

Informatie- en formatieopdracht

Wanneer de Koningin een of meer personen een opdracht tot informatie of formatie verleend had, gat het Kabinet van de Koningin daarover een communiqué uit. Dit kon een meer of minder nauwkeurige specificatie geven van het soort kabinet dat zo mogelijk zou moeten worden gevormd. De tussen 1946 en 1982 bij de informatie- en formatie-opdrachten gebruikte formuleringen zijn weergegeven in het Rapport van de Staatscommissie van Advies inzake de relatie kiezers-beleidsvorming(commissie-Biesheuvel), ’s-Gravenhage, 1984, bijlage, pp. 112-119.

Scroll naar boven