Inhoud

Naslagwerken en literatuur nationale politici

In dit overzicht worden naslagwerken en literatuur genoemd die het onderzoek naar groepen en individuele nationale politici kunnen vergemakkelijken. Als nationale politici zijn bewindslieden en leden van de Tweede en Eerste Kamer opgenomen. In de naslagwerken wordt onderscheid gemaakt tussen werken van meer algemene aard, betrekking hebbend op meerdere personen en op individuen gerichte literatuur.

Voor gegevens over politici zijn verschillende soorten naslagwerken te raadplegen. Allereerst kan men te rade gaan in biografische woordenboeken en soortgelijke naslagwerken van algemene aard. Daarnaast zijn er tal van biografische publicaties die specifiek betrekking hebben op politieke functionarissen. Bij beide categorieën dient onderscheid te worden gemaakt tussen naslagwerken die een blik terug werpen. Tot de laatste categorie behoren met name de necrologieën in diverse vorm.

Scroll naar top