Onderzoek naar non-respons

In 1995 ontstond in publieke, politieke en wetenschappelijke kringen een debat over de mogelijke gevolgen van nonrespons in het NKO op de erop gebaseerde bevindingen. Centraal stond de vraag of en in hoeverre de relatief geringe en in de loop der tijd gedaalde respons gevolgen zou hebben voor de conclusies van het NKO, in het bijzonder met betrekking tot de ontwikkeling van de mate van politieke interesse onder de Nederlandse burgers. Mede naar aanleiding van dit debat is in 1998 als onderdeel van het reguliere NKO onderzoek verricht naar de aard, achtergrond en (mogelijke) gevolgen van nonrespons.

Zie voor het debat over (de effecten van) nonrespons in het kiezersonderzoek en het op dit vraagstuk gerichte specifieke deelonderzoek van het NKO van 1998:

  • R.J.J. Voogt, W.E. Saris en B. Niemöller, Non-response, and the Gulf Between the Public and the Politicians, in: Acta Politica, 33 (1998), pp. 250-280
  • K. Aarts en H. van der Kolk, The Design of the Dutch Parliamentary Election Study, Paper for delivery at the 1998 Annual Meeting of the American Political Science Association, Boston, September 3-6 1998
  • K. Aarts, B. Denters en I. Smeets, Built on Quicksand? Survey Response Bias and Political Interest, Paper for delivery at the 1998 Annual Meeting of the Midwest Political Science Association, Chicago, April 23-25 1998
  • H. van Goor, Het lijk uit de kast: non-respons in het nationaal kiezersonderzoek, in: Sociologische Gids, 43 (1996), pp. 166-170
  • R. B. Andeweg en J.J.M. van Holsteyn, A hidden confidence gap? The question of nonresponse bias in measuring political interest, in: The Netherlands’ Journal of Social Sciences, 32 (1996), pp. 127-142
  • G. Visscher, Kiezersonderzoek op een dwaalspoor, Den Haag, 1995
  • I. Smeets, Facing another Gap: An exploration of the discrepancies between voting turnout in survey research and official statistics, in: Acta Politica, 30 (1995), pp. 307-334
  • H. Anker, Enkele technische achtergronden van het NKO 1994, in: J.J.M. van Holsteyn en B. Niemöller (red), De Nederlandse Kiezer 1994, Leiden, 1995, pp. 247-252.
Scroll naar boven