Stamboom

Sinds 1813 hebben de volgende vorsten het koningschap in Nederland bekleed:

geboorte- en sterfdatum

Regeerperiode

Koning Willem I

24-08-1772

12-12-1843

02-12-1813

07-10-1840

Koning Willem II

06-12-1792

17-03-1849

07-10-1840

17-03-1849

Koning Willem III

19-02-1817

23-11-1890

17-03-1849

23-11-1890

Koningin Wilhelmina

31-08-1880

28-11-1962

23-11-1890

04-09-1948

Koningin Juliana

30-04-1909

20-03-2004

04-09-1948

30-04-1980

Koningin Beatrix

31-01-1938

30-04-1980

30-04-2013

Koning Willem-Alexander

27-04-1967

30-04-2013

De stamboom van het Huis van Oranje is weergegeven in figuur  1 (overgenomen uit: De afstamming van ons vorstenhuis, samengesteld door het Koninklijk Huisarchief (A. J. Ubels) en daarna aangevuld).

Uitvoeriger gegevens bevat: A.W.E. Dek, Genealogie van het vorstenhuis Nassau, Zaltbommel, 1970.

Onderstaande figuur geeft de stamboom alleen weer voor wat betreft de kinderen van Koningin Beatrix die lid zijn van het Koninklijk Huis en hun kinderen.

Willem-Alexander Claus George Ferdinand

(24-04-1967), getrouwd met Máxima Zorreguita (17-05-1971)

Constantijn Christof Frederik Aschwin

(11-10-1969), getrouwd met Petra Laurentien Brinkhorst (25-05-1966)

Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria

(7-12-2003)

Alexia Juliana Marcela Lauren­tien

(26-6-2005)

Ariane Wilhel­mina Máxima Inez

(10-4-2007)

Eloise Sophie Beatrix Laurence (8-6-2002)

Claus-Casimir Bernhard Marius Max

(21-3-2004)

Leonore Marie Irene Enrica

(3-6-2006)

Nederlandse vorsten en vorstinnen worden bijgezet in de koninklijke grafkelders in de Nieuwe Kerk te Delft.

In figuur 3 is de indeling van de koninklijke grafkelders weergegeven.

De nummers in figuur 3 verwijzen naar de lijst van vorsten en vorstinnen van Oranje-Nassau die zijn bijgezet in de koninklijke grafkelders. De rustplaats van Prins Bernhard is daarin nog niet opgenomen. De grafkelders worden momenteel uitgebreid waarna een definitieve rustplaats zal worden aangewezen.

Lijst van vorsten en vorstinnen van Oranje-Nassau die zijn bijgezet in de grafkelders van de Nieuwe Kerk te Delft

Oude grafkelder

1.

Prins Willem I (1533-1584)

2.

Louise de Coligny, vrouw van Prins Willem I (1555-1620)

3.

Prins Maurits (1567-1625)

4.

Elisabeth, dochter van prins Frederik Hendrik (1630)

5.

Isabella Charlotte, dochter van prins Frederik Hendrik (1632-1642)

6.

Prins Frederik Hendrik (1584-1647)

7.

Catharina Belgica, dochter van prins Willem I (1578-1648)

8.

Amalia van Solms, vrouw van prins Frederik Hendrik (1602-1675)

Nieuwe grafkelder

9.

Prins Willem II (1626-1650)

10.

Eerstgeboren levenloze dochter van prins Willem IV (1736)

11.

Prins Willem IV (1711-1751)

12.

Anna van Hannover, vrouw van prins Willem IV (1709-1759)

13.

George Willem Belgicus, zoon van Carolina, dochter van Willem IV (1760-1762)

14.

Een doodgeboren kind van Carolina (1767)

15.

Eerstgeboren levenloze zoon van prins Willem V (1769)

16.

Willem George Frederik, zoon van prins Willem V (1774-1799)

17.

Wilhelmina Frederika Louisa Paulina, dochter van koning Willem I (1800-1806)

18.

Prins Willem V (1748-1806)

19.

Louisa Frederika Wilhelmina, dochter van prins Willem V (1770-1819)

20

Fredrika Sophia Wilhelmina van Pruisen, vrouw van prins Willem V (1751-1820)

21.

Willem Alexander Ernst Casimir, zoon van koning Willem II (1822)

22.

Willem Frederik Nicolaas Karel, zoon van prins Willem Frederik Karel (1833-1834)

23.

Wilhelmina van Pruisen, eerste vrouw van koning Willem I (1774-1837)

24.

Koning Willem I (1772-1843)

25.

Willem Fredrik Nicolaas Albert, zoon van prins Willem Frederik Karel (1836-1848)

26.

Willem Alexander Frederik Constantijn Nicolaas Michiel, zoon van koning Willem II (1818-1848)

27.

Koning Willem II (1792-1849)

28.

Willem Frederik Maurits Alexander Hendrik Karel, zoon van koning Willem III (1843-1850)

29.

Anna Paulowna, vrouw van koning Willem II (1795-1865)

30.

Louise van Pruisen, vrouw van prins Willem Fredrik Karel (1808-1870)

31.

Amalia von Saksen-Eisenach, vrouw van prins Willem Frederik Hendrik (1830-1872)

32.

Sophie van Wurtemberg, vrouw van koning Willem III (1818-1877)

33.

Willem Frederik Hendrik, zoon van koning Willem II (1820-1879)

34.

Willem Nicolaas Alexander Frederik Karel Hendrik, zoon van koning Willem III (18401879)

35.

Willem Frederik Karel, zoon van koning Willem I (1797-1881)

36.

Willem Alexander Karel Hendrik Frederik, zoon van koning Willem III (1851-1884)

37.

Koning Willem III (1817-1890)

38.

Emma van Weldeck-Pyrmont, tweede vrouw van koning Willem III (1858-1934)

39.

Hendrik Wladimir Albrecht Ernst, man van koningin Wilhelmina (1876-1934)

40.

Koningin Wilhelmina (1880-1962)

41.

Prins Claus van Amsberg, man van koningin Beatrix (1926-2002)

42.

Koningin Juliana (1909-2004)

43.

Prins Bernhard (1911-2004)

Verder bevinden zich in de oude kelder nog de stoffelijke overschotten van:

43

44

45

Henriëtte Amalia, dochter van Frederik Hendrik (1628)

Hendrik Lodewijk, zoon van Frederik Hendrik (1639)

Lodewijk, prins van Bohemen

Informatie over het Koninklijk Huis is o.a. te vinden op de website van het Koninklijk Huis en sinds 26 april 2014 op de Facebookpagina van het Koninklijk Huis. Op laatstgenoemde pagina worden regelmatig berichten en foto’s geplaatst over de activiteiten van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima. Daarnaast is er sinds 25 september 2010 een Twitter account: @KHtweets. Tenslotte is er ook nog het YouTube-kanaal van het Koninklijk Huis.

Scroll naar boven