Willem_III_1817_1890_Koning_1849_1890

 • D. van der Meulen, Koning Willem III 1817-1890, Amsterdam, Boom, 2013
 • D. Hermans en D. Hooghiemstra, ‘Voor de troon wordt men niet ongestraft geboren’. Ooggetuigen van de koningen van Nederland, 1813-1890, Amsterdam, 2008
 • J.C. Baud , W.R. Hugenholtz, Het geheim van Paleis Kneuterdijk. De wekelijkse gesprekken van koning Willem II met zijn minister J.C. Baud over het koloniale beleid en de herziening van de Grondwet 1841-1848, Leiden, 2008
 • D. Bos, Willem III. Koning Gorilla. Uit het leven van Koning Gorilla, Soesterberg, 2007. Bevat tevens een fotomechanische herdruk van : Uit het leven van koning Gorilla, 1887 (zie boven)
 • J. Pluymakers, Koning Willem III en de handboogsport, Beek, 2006
 • J. Abeling, Willem III, Amsterdam, 1995 (2e druk; 1e druk 1994)
 • E. van Heuven-van Nes, „Koning Willem III en de watersnoodramp van 1861”, in: Jaarboek Oranje-Nassau Museum 1993 (1994), pp. 69-111
 • R. Cleverens, Niet verder dan ons huis…. De koninklijke hofhouding. Het dagelijks leven in de paleizen Noordeinde en Het Loo 1870-1918, Middelburg, 1994
 • G. J. Hooykaas, „Koning Willem III en de grondwet in april 1853”, in: Bijdragen en Mededelingen Geschiedenis der Nederlanden, 109 (1994), nr. 1, pp. 53-56
 • J. G. Kikkert, Koning Willem III, Utrecht, 1990
 • P.J. Duyverman (red.), Uit de geheime dagboeken van Aeneas Mackay, dienaar des Konings 1806-1876, Houten, z.j.
 • C.H.F. Graaf Dumonceau en R.W.A.M. Cleverens, Sire…..Deel 2. Herinnering aan Z.M. Koning Willem III en H.M. Koningin Emma. Periode 1877-1890, Middelburg, 1989
 • R. W. A. M. Cleverens (bew.), Sire… Herinneringen van C.H.F. graaf Dumonceau, adjudant en particulier secretaris van Z.M. Koning Willem III, Middelburg, 1987-1989 (Vertaald uit het Frans. Omslagtitel: Souvenirs. Deel 1: periode 1827-1877; Deel 2: periode 1877-1890)
 • P. van ’t Veer, Maar majesteit, Koning Willem III en zijn tijd. De geheime dagboeken van minister A.W.P. Weitzel, Amsterdam, 1980
 • J. Doorn, Willem III, Emma en Sophie. Geluk en ongeluk in het Huis van Oranje, Zaltbommel, 1977
 • A. Alberts, Koning Willem III, Den Haag, 1964
 • C. W. de Vries, Overgrootvader Koning Willem III, Amsterdam, 1951
 • C. W. de Vries, Het grondwettig koningschap onder Koning Willem III 1849-1870, ’s-Gravenhage, 1946
 • J. Gram, Willem III. Koning der Nederlanden, Apeldoorn/Amsterdam, 1890
 • G. L. Kepper, De regeering van Koning Willem den derden, Groningen, 1888
 • S. E. W. Roorda van Eysinga, Uit het leven van Koning Gorilla, Amsterdam, 1887 (Ook verschenen in: Recht voor Allen, 7 (22-1-1887). 
Scroll naar boven