Geschiedenis omroepen

Data oprichting (en eventuele opheffing) van de publieke omroepverenigingen:

HDO

8- 7-1923

3-1927

NCRV

15-11-1924

VARA

1-11-1925

VPRO

29- 5-1926

KRO

7- 6-1926

ANRO

3-1927

1-1-1928

NOV

1927

1-1-1928

AVRO

 1- 1-1928

TROS

 4-11-1964

EO

21- 4-1967

VOO*

28- 8-1973

1-9-1995

BNN

15- 8-1997

MAX

2002

Llink

21- 6-2005

 • * De VOO werd op die datum een commerciële omroep.

Zie voor de geschiedenis van de diverse omroepen:

HDO:

 • J.J. van Herpen, Overgave aan een wonder. Het begin van de omroep in Rilversum. NSF-RDO 1923-1924, Hilversum, 1983; J.J. van Herpen, De Hilversumse Draadloze Omroep, Hilversum, 1997.

NCRV:

 • P. Bak, Verkondiging en verstrooiing : een geschiedenis van de NCRV (1924-2014), Amsterdam , Prometheus, Bert Bakker, 2014
 • H. Algra, C. Rijnsdorp en B. van Kaam, Vrij en gebonden. Vijftigjaar NCRV, Baarn, 1974.

VARA:

 • H.B.M.W. Wijfjes, VARA. Biografie van een omroep, Amsterdam, 2009
 • G. de Wagt, …En niet vergeten. Zeventig jaar VARA, Hilversum, 1995
 • G. P. Bakker, Het hellende vlak. Radio-omroep in nazi-greep, Alphen aan den Rijn-Hilversum, 1981
 • N. Tj. S wierstra, Geboorte en opkomst van de VARA, Hilversum, 1975
 • G.P. Bakker, De omroep van het vrije woord: 1925-1960, Amsterdam, 1960. 

VPRO:

 • M. Prenger en R. Witte, De sleutel van de VPRO. Een omroep en zijn ledenraad 1969-1994, Amsterdam, 1994
 • A.C. Zijderveld, Vrijzinnig eigenzinnig. De cultuur en traditie van de VPRO, in: J. H. J. van den Heuvel e.a., De VPRO en Nederland 1926-1986, Baarn, 1986, pp. 147-181
 • J.H.C. Blom, Het geloof van de radio op vrijdagavond. Aspecten van de geschiedenis van de Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep 1926-1968, in: J. H. J. van den Heuvel e.a., Een vrijzinnige verhouding. De VPRO en Nederland 1926-1986, Baarn, 1986, pp. 73-147
 • A. Kooyman en M. van Rooy (red.), De potentie van een dwerg. Een halve eeuw VPRO, van Spelberg tot Servet, Amsterdam, 1976.

KRO:

 • A.F. Manning, Zestig jaar KRO. Uit de geschiedenis van een omroep, Baarn, 1985
 • H. Schnabel, Zeven dagen bij de KRO. Een beschrijving van het omroepbedrijfvan den Katholieken Radio Omroep, Amsterdam, 1930. 

AVRO:

 • J.D. Hillen, J. Arens en Y. Michon, 75 jaar uitzendkracht. Jubileumboek van een onafhankelijke publieke omroep. 19231998, Baarn, 1998
 • G. den Braber e.a., A VRO 60 in beeld: grepen uit een rijke omroephistorie, Hilversum, 1983
 • W. Huygen (red.), AVRO 50. Historie en perspectieven, Hilversum,1973. 

EO:

 • R. van Mulligen, Radicale protestanten : opkomst en ontwikkeling van de EO, de EH en de ChristenUnie en hun voorlopers (1945-2007), Amsterdam, Buijten en Schipperheijn Motief, 2014 (met samenvatting in het Engels; ook verschenen als proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam)
 • J.A.E. Vermaat, De Evangelische Omroep. Ontstaansgeschiedenis, Soesterberg, 2007
 • P. D. van der Kaaden (red.), Evangelie en media, Hilversum, 1985. 

VOO:

 • A. Kok, Dit was Veronica. Geschiedenis van een piraat, Amsterdam, 2008 (derde, herziene, druk)
 • P.R. de Vries, Veronica. 25 jaar toonaangevend, Leiden, 1984
 • G. van Zanten, De Veronica-sage, Bussum, 1968. 

Zie over de RVU (Radio Volksuniversiteit):

 • R. Takken, Verleden van een eigenzinnige educatieve omroep. 75 jaar RVU 1931-2006, Hilversum, 2006
 • F.P. Gout en A. Metz, Waarde luisteraars! De RVU en haar plaats in twee eeuwen volwassenenvorming en maatschappijgeschiedenis, Amsterdam, 1986.

Zie over de interkerkelijke omroep: J.C.H. Blom en J. Wieten, Van geloof, hoop en liefde. Vijftig jaar interkerkelijke omroep in Nederland. 1946-1996, Kampen, 1996.

Zie over Business Nieuws Radio: M.B. Caarten, Knerpend grind. De onstuimige beginjaren van Business Nieuws Radio, Amsterdam, 2008.

Scroll naar boven