Inhoud

In relatie tot andere landen

Voor de betrekkingen tussen Nederland en Duitsland zijn de volgende instellingen van belang:

 • het in februari 1996 opgerichte Duitsland Instituut bij de Universiteit van Amsterdam;
 • het in Münster gevestigde Zentrum für Niederländische Studien.

Verder zijn verschenen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid:

 • M.C. Brands, H.J.G. Beunders, H.H. Selier, Denkend aan Duitsland, ’s-Gravenhage, 1983 (Voorstudies en achtergronden; V36)
 • C.W.A.M. van Paridon, E.K. Greup en A. Ketting, De handelsbetrekkingen tussen Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland, ’s-Gravenhage, 1982 (Voorstudies en Achtergronden; V30)
 • Onder invloed van Duitsland. Een onderzoek naar gevoeligheid en kwetsbaarheid in de betrekkingen tussen Nederland en de Bondsrepubliek, ’s-Gravenhage, 1982 (Rapporten aan de regering; 23).

Andere overzichtstudies zijn:

 • R. Aspeslagh (red.), De stand der betrekkingen. De Nederlands-Duitse relatie nader bekeken, ’s-Gravenhage, 1996
 • J.W.F. Wielenga, Partners uit noodzaak. Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland, Utrecht, 1989.

Zie ook:

 • F. Wielenga, Van vijand tot bondgehoot. Nederland en Duitsland na 1945, Amsterdam, 1999
 • F.W. Boterman, Duitsland als Nederlands probleem. De Nederlands-Duitse betrekkingen tussen openheid en eigenheid, Amsterdam, 1999. 

Zie voor de relatie met de DDR: J. Pekelder, Nederland en de DDR. Beeldvorming en betrekkingen, 1949-1973, Utrecht, 1998.

Zie voor de betrekkingen met Frankrijk: J.W.L. Brouwer, Divergences d’intérêts et mauvaises humeurs. La France et les pays de Benelux devant la construction européenne, 1942-1950, Leiden, 1997.

Zie voor de betrekkingen met Indonesië:

 • H. Meijer, Den Haag-Djakarta. De Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1962, Utrecht, 1994
 • De 20-delige, complete bronnenpublikatie: Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950, ’s-Gravenhage, 1971-1996.

Zie voor de betrekkingen met Israël:

 • F. Peeters, Gezworen vrienden. Het geheime bondgenootschap tussen Nederland en Israël, Amsterdam, 1997
 • F. Grünfeld, Nederland en het nabije Oosten. De Nederlandse rol in de internationale politiek ten aanzien van het Arabisch-Israëlisch conflict 1973-1982, Deventer, 1991
 • R.B. Soetendorp, Het Nederlandse beleid ten aanzien van het Arabisch-Israëlische conflict, 1947-1977, Meppel, 1982.

Zie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten:

 • I. Megens, American and NATO Allies in the 1950s. The Dutch Case, Amsterdam, 1994
 • H. Loeber (red.), Dutch-American Relations 1945-1969. A Partnership: Illusions and Facts, Assen, 1992
 • A. van Staden, American-Dutch Political Relations since 1945. What has Changed and Why?, in: J.W. Schulte Nordholt en R.P. Swierenga (red.), A Bilateral Bicentennial. A History of Dutch-American relations, 1782-1982, Amsterdam, 1982. 

Ter gelegenheid van 50 jaar Marshall-hulp is in 1997 een stroom publikaties verschenen, waarvan hier enkele voorbeelden:

 • F. Inklaar, Van Amerika geleerd. Marshall-hulp en kennisimport in Nederland, ’s Gravenhage, 1997
 • P. van der Hoeven, Hoed af voor Marshall. De Marshall-hulp aan Nederland 1947-1952, Amsterdam, 1997
 • R.T. Griffiths, P.A. Schregardus, G.J. Telkamp (red.), Van strohalm tot strategie. Het Marshall-plan in perspectief, Assen, 1997. 
Scroll naar top