Inhoud

Justitie

Het Ministerie van Justitie is nauw verwant met het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Justitie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid ten aanzien van de rechtshandhaving. De toenemende belangstelling voor openbare orde, veiligheidsvraagstukken en rechtshandhaving heeft dit ministerie in de frontlinie van de politieke aandacht geplaatst. Bij de beleidsafdelingen springen de complexiteit en de politieke gevoeligheid in het oog:

  • Directoraat-Generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken
  • Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtshandhaving en Rechtspleging, Wetgeving, Strafrechtshandhaving
  • Directoraat-Generaal Preventie-, Jeugd- en Sanctiebeleid

Een zelfde constatering kan gelden voor de meeste (vaak zeer omvangrijke) diensten waaronder de:

  • Immigratie en Naturalisatiedienst
  • Korps Landelijke Politiediensten
  • Raad voor de Kinderbescherming
  • Penitentiaire inrichtingen
  • TBS-inrichtingen
Scroll naar top