Inhoud

Vergadering van Gelovigen

De Vergadering van Gelovigen of de „Broeders” omvat in Nederland ruim 80 gemeenten en ongeveer 10.000 zielen. De „Broeders” danken hun naam aan de beweging van de Plymouth Brethren, die in reactie op de vrijzinnigheid in de Anglicaanse Kerk ontstond en vooral onder J.N. Darby (1800-1882, vandaar dat soms ook over Darbisten wordt gesproken) opgang maakte. De Broeders aanvaarden de Bijbel als het onfeilbare Woord van God en hebben geen verdere belijdenisgeschriften; zij kennen doop op geloof en bekering, hechten aan het ambt aller gelovigen en vieren de christelijke feestdagen niet. Naar de naam aangeeft, willen de Broeders slechts een „vergadering van gelovigen” zijn; zij kennen dan ook geen ambten, kerkelijke organisatie of leden.

Periodiek: Bode van het Heil in Christus.

Literatuur:

  • W.J. Ouweneel, De „Vergadering van Gelovigen”, Kampen, 2002 (serie: Wegwijs)
  • J.G. Fijnvandraat e.a., Eén in de naam van Jezus, Vaassen, 1991
  • W.J. Ouweneel, Gij zijt allen broeders. Het Nederlandse Réveil en de „vergaderingen” van de „broeders”, Apeldoorn, 1980
  • W.J. Ouweneel, Wat is „de Vergadering”?, Apeldoorn, z.j.
  • J. Jongensburger, De Vergadering van Gelovigen, Apeldoorn, 1966. 
Scroll naar top