Inhoud

Relatie met Eerste Kamer

De 75 leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van de twaalf Provinciale Staten. De vorm is die van getrapte verkiezingen: de burgers kiezen Provinciale Staten en de leden van Provinciale Staten kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. Sinds de Grondwetsherziening in 1983 wordt de Eerste Kamer eens in de vier jaar gekozen. Dit gebeurt binnen drie maanden na de verkiezingen voor Provinciale Staten. In Kiesstelsel en kiesrecht, paragraaf Kiesstelsel Eerste Kamer is uitgebreide informatie te vinden over de manier waarop de zetelverdeling van de Eerste Kamer tot stand komt.

Scroll naar top