Kabinet Lubbers I

beëdigd

4-11-1982

ontslag aangeboden

21-5-1986

reden aftreden

Ontslagaanvraag bij het einde van de parlementaire periode.

afgetreden:

14-7-1986

Zittingsduur kabinet:

1348 dagen

Formatie

10- 9-1982:

Dr. J. A. van Kemenade

informateur

PvdA

1-10-1982:

Mr. W. Scholten

informateur

CDA

30-10-1982:

Drs. R. F. M. Lubbers

formateur

CDA

duur formatie:

57 dagen

Samenstelling kabinet

ministers:

8 CDA, 6 VVD

staatssecretarissen:

8 CDA, 8 VVD

Ministers

MP

Drs. R. F. M. Lubbers

CDA

Vice-MP

Drs. G. M. V. van Aardenne

VVD

AZ

Drs. R. F. M. Lubbers (zie MP)

CDA

BtZ

Mr. H. van den Broek

CDA

J

Mr. F. Korthals Altes

VVD

BnZ

Mr. J. G. Rietkerk (4-11-1982 – 20-2-1986) Reden aftreden: overleden

VVD

Mr. F. Korthals Altes (a.i.) (21-2-1986 – 12-3-1986)

VVD

Dr. R. W. de Korte (12-3-1986 – 14-7-1986)

VVD

On

Drs. W. J. Deetman

CDA

F

Dr. H. O. C. R. Ruding

CDA

D

Mr. J. de Ruiter

CDA

VROM

Dr. P. Winsemius

VVD

VW

Drs. N. Smit-Kroes

VVD

EcZ

Drs. G. M. V. van Aardenne (zie Vice-MP)

VVD

LV

Ir. G. J. M. Braks

CDA

SZW

Drs. J. de Koning*

CDA

WVC

Mr. drs. L. C. Brinkman

CDA

ZP

mevr. Drs. E. M. Schoo (ontwikkelingssamenwerking)

VVD

*tevens belast met coördinatie van aangelegenheden de Nederlandse Antillen betreffend en met de zorg voor aan de Nederlandse Antillen te verlenen hulp en bijstand

Staatssecretarissen

BtZ

Dr. W. F. van Eekelen (5-11-1982 – 14-7-1986)

VVD

J

Mr. V. N. M. Korte-van Hemel (8-11-1982 – 14-7-1986)

CDA

BnZ

Drs. M. J. J. van Amelsvoort (8-11-1982 – 14-7-1986)

CDA

On

Drs. N. J. Ginjaar-Maas (5-11-1982 ~ 14-7-1986)

VVD

On

Drs. G. van Leijenhorst (8-11-1982 – 14-7-1986)

CDA

F

Mr. H. E. Koning (5-11-1982 – 14-7-1986)

VVD

D

J. van Houwelingen (5-11-1982 – 14-7-1986)

CDA

D

Ch. Schwietert (8-11-1982 – 11-11-1982) Reden aftreden: kon onvoldoende functioneren als staatssecretaris wegens ddiscussies die rond zijn persoon waren ontstaan.
Zie: A. Bos, Verloren Vertrouwen, Boom, 2018, pp. 365-374

VVD

Drs. W. K. Hoekzema (22-11-1982 ~ 14-7-1986)

VVD

VROM

Mr. G. Ph. Brokx (5-1 l- 1982 – 14-7-1986)

CDA

VW

Drs. J. F. Scherpenhuizen (8-11-1982 – 14-7-1986)

VVD

EcZ

Mr. drs. F. Bolkestein (8-1 l- 1982 – 14-7-1986)

VVD

EcZ

P. H. van Zeil (5-11-1982 – 14-7-1986)

CDA

LV

A. Ploeg (8-11-1982 – 14-7-1986)

VVD

SZW

L. de Graaf (5-11-1982 – 14-7-1986)

CDA

SZW

mevr. Mr. A. Kappeyne van de Coppello (8-11-1982 – 14-7-1986

VVD

WVC

Drs. J. P. van der Reijden (5-11-1982 – 14-7-1986)

CDA

Aantal zetels van de regeringspartijen in de Tweede Kamer: 81 (54%).

Scroll naar boven