Inhoud

Kabinet De Jong

beëdigd

5-4-1967

ontslag aangeboden

28-4-1971

reden aftreden

ontslagaanvrage bij het einde van de parlementaire periode.

afgetreden

6-7-1971

zittingsduur kabinet

1553 dagen

Formatie

18-2-1967:

Dr. J. Zijlstra

Informateur

ARP

5-3-1967:

Dr. L.J.M. Beel

Informateur

KVP

9-3-1967:

Mr. B.W. Biesheuvel

Formateur

ARP

21-3-1967:

P.J.S. de Jong

Formateur

KVP

duur formatie:

49 dagen

Samenstelling kabinet

ministers:

6 KVP, 3 VVD, 3 ARP, 2 CHU

staatssecretarissen:

4 KVP, 3 VVD, 2 ARP, 3 CHU

Ministers

MP

P.J.S. de Jong

KVP

1e Vice-MP

Dr. H.J. Witteveen

VVD

2e Vice-MP

Drs. J.A. Bakker*

ARP

AZ

P.J.S. de Jong (zie MP)

KVP

BtZ

Mr. J.M.A.H. Luns

KVP

J

Mr. C.H.F. Polak

VVD

BnZ

Mr. H.K.J. Beernink

CHU

On

Dr. G.H. Veringa

KVP

F

Dr. H.J. Witteveen (zie Vice-MP)

VVD

D

W. den Toom

VVD

VRO

Ir. W.F. Schut

ARP

VW

Drs. J.A. Bakker (zie Vice-MP)

ARP

EcZ

Mr. L. de Block (5-4-1967 – 7-1-1970) Reden aftreden: kritiek op zijn beleid in de Tweede Kamer.
A. Bos, Verloren Vertrouwen, Boom, 2018, pp. 29-55

KVP

P.J.S. de Jong (a.i.) (7-1-1970 – 14-1-1970)

KVP

Mr. R.J. Nelissen (14-1-1970 – 6-7-1971)

KVP

LV

Ir. P.J. Lardinois

KVP

SZV

B. Roolvink

ARP

CRM

mevr. Dr. M.A.M. Klompé

KVP

ZP

Drs. B.J. Udink (ontwikkelingssamenwerking)

CHU

*tevens belast met coördinatie van aangelegenheden Suriname en de Nederlandse Antillen betreffend en met de zorg voor aan Suriname en de Nederlandse Antillen te verlenen hulp en bijstand

Staatssecretarissen

BtZ

H.J. de Koster (12-6-1967 – 6-11-1971)

VVD

J

Mr. K. Wiersma (20-4-1970 – 6-7-1971)

VVD

BnZ

Mr. C. van Veen (10-5-1967 – 6-7-1971)

CHU

On

Mr. J.H. Grosheide

ARP

F

Dr. F.H.M. Grapperhaus (10-5-1967 ~ 6-7-1971)

KVP

D

A. van Es (marine)

ARP

D

J.C.E. Haex (landmacht) (18-4-1967 – 6-7-197 1)

CHU

D

A.E.M. Duynstee (luchtmacht) (28-4-1967 – 6-7-1971)

KVP

VW

M.J. Keyzer (18-4-1967 – 6-7-197 1)

VVD

EcZ

Drs. L.J.M. van Son (18-4-1967 – 6-7-197 1)

KVP

SZV

Dr. R.J.H. Kruisinga (18-4-1967 – 6-7-197 1)

CHU

CRM

Mr. H.J. van de Poel (29-5-1967 – 6-7-1971)

KVP

Aantal zetels van de regeringspartijen in de Tweede Kamer: 86 (57,3%).

Zie over het kabinet-De Jong: J. van Merriënboer en C. van Baalen (red.), Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945 , deel 9: Polarisatie en hoogconjunctuur. Het kabinet-De Jong, 1967-1971, Amsterdam, Boom, 2013.

Scroll naar top