Inhoud

2015

Hieronder volgen de uitslagen van de verkiezingen van 2015 per waterschap, naar alfabetische volgorde.

Allereerst volgen hier de opkomstcijfers, aantallen kiesgerechtigden en uitgebrachte stemmen  per waterschap.

Waterschap

Opkomstpercentage

Kiesgerechtigden

Uitgebrachte stemmen

Blanco

% blanco

Ongeldig

% ongeldig

Aa en Maas

41,07

595539

244579

6768

2,8

2036

0,8

Amstel, Gooi en Vecht

41,38

1014735

419890

14758

3,5

4715

1,1

Brabantse Delta

37,84

655832

248193

6219

2,5

2216

0,9

Delfland

38,43

912417

350600

9293

2,7

2978

0,8

Dommel

38,83

703093

272997

9354

3,4

2271

0,8

Fryslân

50,15

516320

258939

4387

1,7

1542

0,6

Groot Salland

48,97

301464

147639

3572

2,4

874

0,6

Hollandse Delta

38,03

669239

254508

5955

2,3

2386

0,9

Hollands Noorderkwartier

43,31

896660

388310

8900

2,3

2893

0,7

Hunze en Aa’s

47,46

339543

161163

3828

2,4

1320

0,8

Noorderzijlvest

49,59

282997

140329

3590

2,6

840

0,6

Peel en Maasvallei

40,86

325459

132982

5600

4,2

1265

1,0

Reest en Wieden

49,45

171552

84837

1253

1,5

535

0,6

Rijn en IJssel

45,42

492858

223870

5319

2,4

1496

0,7

Rivierenland

45,32

778840

352969

7309

2,1

2180

0,6

Roer en Overmaas

39,84

597743

238111

10523

4,4

2899

1,2

Rijnland

46,38

984803

456765

10090

2,2

3361

0,7

Scheldestromen

48, 11

305901

147160

1893

1,3

949

0,6

Schieland en de Krimpenerwaard

40,70

478300

194675

5200

2,7

1845

0,9

Stichtse Rijnlanden

47,15

633751

298811

10434

3,5

2217

0,7

Vallei en Veluwe

49,95

859363

429290

9232

2,2

2933

0,7

Zuiderzeeland

41,84

305282

127741

2466

1,9

1082

0,8

Nederland

43,48

12.821.691

5.574.358

145.943

2,6

44.833

0,8

Aa en Maas

Partij

Stemmen

Zetels

CDA

64451

7

Water Natuurlijk

57046

6

VVD

36852

4

PvdA

27430

2

Algemene Waterschapspartij

27355

2

50PLUS

22531

2

Totaal

235665

23

Amstel, Gooi en Vecht

Partij

Stemmen

Zetels

PvdA

69382

5

VVD

75752

5

Water Natuurlijk

62765

4

PvdD

44188

3

CDA

42556

3

Socialistische Waterschapsvereniging

15225

1

De Groenen

23604

1

50PLUS

18400

1

ChristenUnie – SGP

13440

Eigen woning en water !

11053

Recreatie Wonen en Water

9577

Algemene Waterschapspartij

9546

Partij voor Mens en Spirit (MenS)

4929

Totaal

400.417

23

Brabantse Delta

Partij

Stemmen

Zetels

VVD

43282

4

CDA

42759

4

Ons Water

41698

4

West-Brabant Waterbreed

30219

3

Water Natuurlijk

26580

3

PvdA

24412

2

50PLUS

20952

2

Algemene Waterschapspartij

9856

1

Totaal

239.758

23

Delfland

Partij

Stemmen

Zetels

VVD

66268

4

Algemene Waterschapspartij Delfland

64713

4

PvdA

47660

3

CDA

46317

3

Water Natuurlijk

40504

3

PvdD

36996

2

50PLUS

20035

1

ChristenUnie – SGP

15836

1

Totaal

338.329

21

De Dommel

Partij

Stemmen

Zetels

Water Natuurlijk

63164

6

CDA

52008

5

VVD

43013

4

PvdA

37680

4

50PLUS

22845

2

Werken aan water

18519

1

Algemene Waterschapspartij

16222

1

Tilburgse Volkspartij (TVP) & Ouderen Nu

7921

Totaal

261.372

23

Fryslân

Partij

Stemmen

Zetels

CDA

44673

3

Water Natuurlijk

32766

3

FNP

32372

2

PvdA

32234

2

Lagere Lasten Burger

25099

2

VVD

24077

2

ChristenUnie

18715

2

Bedrijf, boer en burger

17606

1

PvdD

15057

1

50PLUS

10373

Totaal

252.972

18

Groot Salland

Partij

Stemmen

Zetels

Water Natuurlijk

44220

5

CDA

27803

3

ChristenUnie

18857

3

VVD

16144

2

Sallandse Gemeentebelangen

14966

2

SGP

11138

1

Algemene Waterschapspartij

10065

1

Totaal

143.193

22

Hollandse Delta

Partij

Stemmen

Zetels

Waterschapspartij Hollandse Delta

70428

6

CDA

26085

3

VVD

26033

2

PvdA

24738

2

Water Natuurlijk

20366

2

SGP

19834

2

ChristenUnie

14499

1

50PLUS

14159

1

Inwonersbelang – AWP

12312

1

Hollandse Delta Natuurlijk

11657

1

Trots op Nederland (TROTS)

6056

Totaal

246.167

21

Hollands Noorderkwartier

Partij

Stemmen

Zetels

Groen, Water & Land

60970

4

VVD

57753

4

Water Natuurlijk

56634

4

CDA

52106

4

PvdA

45779

3

Boeren Burgers Waterbelang

27833

2

50PLUS

24244

1

Algemene Waterschapspartij

19054

1

ChristenUnie – SGP

10592

Gewest NH/U KNSB

8997

Partij voor Mens en Spirit (Mens)

6762

Koninklijke Schuttevaer

5793

Totaal

376.517

23

Hunze en Aa’s

Partij

Stemmen

Zetels

Water Natuurlijk

37801

4

PvdA

22940

2

VVD

21714

2

CDA

20464

2

PvdD

14467

2

Algemene Waterschapspartij

14231

2

50PLUS

12501

1

ChristenUnie

11897

1

Totaal

156.015

16

Noorderzijlvest

Partij

Stemmen

Zetels

Water Natuurlijk

31702

4

PvdA

19651

2

CDA

17168

2

ChristenUnie

14565

2

VVD

14217

2

Betaalbaar Water

11845

2

PvdD

11480

1

Algemene Waterschapspartij

7029

1

50PLUS

6107

Partij voor Mens en Spirit (MenS)

2135

Totaal

135.899

16

Peel en Maasvallei

Partij

Stemmen

Zetels

Waterbelang Land van Weert en Leudal

28618

4

Waterbelang Venray en Maasduinen

20970

3

Water Natuurlijk

19978

3

Waterbelang Horst-Helden-Beesel

20410

2

Waterbelang Venlo

19422

2

VVD

10321

1

50PLUS

6398

1

Totaal

126.117

16

Reest en Wieden

Partij

Stemmen

Zetels

CDA

17508

3

VVD

15617

3

Water Natuurlijk

12113

2

PvdA

11853

2

Algemene Waterschapspartij

11299

2

ChristenUnie

7975

2

50PLUS

6684

1

Totaal

83.049

15

Rijn en IJssel

Partij

Stemmen

Zetels

CDA

50960

6

Water Natuurlijk

42664

5

VVD

31579

3

PvdA

29966

3

Vrienden van de Berkel

21229

2

Algemene Waterschapspartij

15792

1

50PLUS

11897

1

Vereniging Kleine Kernen Gelderland

10406

1

Ondernemend Waterschap

2562

Totaal

217.055

22

Rivierenland

Partij

Stemmen

Zetels

CDA

60528

4

Water Natuurlijk

42167

3

PvdA

42138

3

VVD

39835

3

Lokale Regiobelangen Rivierenland

32359

2

SGP

29299

2

ChristenUnie

20376

2

Algemene Waterschapspartij

22792

1

PvdD

22561

1

50PLUS

14146

1

Huiseigenaren

11517

PSP’92 Rivierenland

5762

Totaal

343.480

22

Roer en Overmaas

Partij

Stemmen

Zetels

Waterbelang Parkstad

53396

4

Water Natuurlijk

41653

3

Waterbelang Westelijke Mijnstreek

31804

2

Waterbelang Heuvelland

24768

2

Waterbelang Midden-Limburg

24354

2

Waterbelang Maastricht

22657

1

VVD

13772

1

50PLUS

12285

1

Totaal

224.689

16

Rijnland

Partij

Stemmen

Zetels

VVD

93199

4

CDA

80921

4

Water Natuurlijk

59026

3

PvdA

54784

3

Algemene Waterschapspartij

45483

2

PvdD

42533

2

ChristenUnie – SGP

35761

2

50PLUS

26708

1

Partij voor Mens en Spirit (MenS)

4899

0

Totaal

443.314

21

Waterschap Scheldestromen

Partij

Stemmen

Zetels

CDA

21383

4

SGP

20236

3

Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen

18028

3

Partij voor Zeeland

16491

3

VVD

16489

3

PvdA

15050

2

Water Natuurlijk

12428

2

ChristenUnie

9873

1

50PLUS

7392

1

Algemene Waterschapspartij Zeeland

6948

1

Totaal

144.318

23

Schieland en de Krimpenerwaard

Partij

Stemmen

Zetels

VVD

35281

4

Water Natuurlijk

30924

4

PvdA

29145

3

CDA

22098

3

SGP-ChristenUnie

20368

2

50PLUS

15073

2

DWLK & Schieland: Helder als water

13123

1

Algemene Waterschapspartij

12514

1

Stichting Veilig Vitaal Waterbeheer

9104

1

Totaal

187.630

21

De Stichtse Rijnlanden

Partij

Stemmen

Zetels

Water Natuurlijk

70123

6

VVD

44860

4

CDA

40603

3

PvdA

36913

3

PvdD

29929

3

Waterschap@inwonersbelangen

20594

1

ChristenUnie

19291

1

Algemene Waterschapspartij

13082

1

SGP

10765

1

Totaal

286.160

23

Vallei en Veluwe

Partij

Stemmen

Zetels

VVD

63335

3

CDA

63215

3

ChristenUnie

57465

3

Water Natuurlijk

50986

3

PvdA

46526

3

SGP

46012

3

Lokaal Waterbeheer

34491

2

AWP Vallei en Veluwe

32952

2

50PLUS

22143

1

Totaal

417.125

23

Zuiderzeeland

Partij

Stemmen

Zetels

Water, Wonen en Natuur

39622

6

VVD

17051

2

CDA

14567

2

Werk aan Water

14152

2

50PLUS

12366

2

Algemene Waterschapspartij

10574

2

ChristenUnie

9787

1

SGP

6074

1

Totaal

124.193

18

Scroll naar top