Inhoud

1948

1948 Uitslagen verkiezingen voor de Tweede Kamer, 1948, absolute aantallen stemmen, per provincie, per partij

NL

GR

FR

DR

OV

N.O.

Polder

GE

Katholieke Volkspartij

1.531.154

13.167

16.711

7.978

90.715

856

168.843

Partij van de Arbeid

1.263.058

78.029

79.690

48.859

83.869

1.024

134.310

Anti-Revolutionaire Partij

651.612

53.643

58.356

24.350

44.739

712

64.758

Christelijk-Historische Unie

453.226

26.745

42.176

17.703

46.868

419

74.911

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

391.925

28.146

17.568

20.181

27.556

123

44.044

Commmunistische Partij Nederland

382.001

26.399

17.146

6.931

25.071

657

16.772

Staatkundig Gereformeerde Partij

116.937

517

1.662

567

9.698

72

22.762

Lijst Welter

62.376

856

342

249

1.289

8

6.126

Middenstandspartij

40.949

3.988

4.236

1.335

1.316

10

2.958

Onafhankelijke Nationale Groep

22.175

1.687

359

337

661

4

1.731

Partij voor Wereldregering Oude SDAP

15.322

1.146

1.754

1.158

Revolutionair Communistische Partij

2224

Totaal

4.932.959

234.323

240.000

128.490

331.782

3885

538.373

(vervolg)

UT

NH

ZH

CBR 1

ZE

NB

LI

Katholieke Volkspartij

70.554

222.262

218.712

360

27.926

433.112

259.958

Partij van de Arbeid

71.727

276.571

367.467

170

35.083

58.925

27.334

Anti-Revolutionaire Partij

53.319

106.397

199.445

532

23.655

18.467

3.239

Christelijk-Historische Unie

31.704

50.828

120.524

90

24.131

14.788

2.339

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

21.712

92.883

116.692

64

11.446

8.949

2.561

Commmunistische Partij Nederland

13.791

164.315

87.343

138

2.478

9.299

11.661

Staatkundig Gereformeerde Partij

11.266

5.385

46.580

73

14.195

3.887

273

Lijst Welter

5.114

10.600

16.122

18

1.692

10.339

9.621

Middenstandspartij

3.094

8.138

9.819

8

2.412

2.097

1.538

Onafhankelijke Nationale Groep

1.706

4.585

9.229

5

629

884

358

Partij voor Wereldregering Oude SDAP

1.313

5.024

4.716

2

209

Revolutionair Communistische Partij

1.297

927

Totaal

285.300

948.285

1.197.576

1.460

143.647

560.747

319.091

Uitslagen verkiezingen voor de Tweede Kamer, 1948, uitgebrachte stemmen per partij in % van het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen, per provincie.

NL

GR

FR

DR

OV

N.O.

Polder

GE

Katholieke Volkspartij

31,0

5,6

7,0

6,2

27,3

22,0

31,4

Partij van de Arbeid

25,6

33,3

33,2

38,0

25,3

26,4

25,0

Anti-Revolutionaire Partij

13,2

22,9

24,3

19,0

13,5

18,3

12,0

Christelijk-Historische Unie

9,2

11,4

17,6

13,8

14,1

10,8

13,9

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

8,0

12,0

7,3

15,7

8,3

3,2

8,2

Commmunistische Partij Nederland

7,7

11,3

7,1

5,4

7,6

16,9

3,1

Staatkundig Gereformeerde Partij

2,4

0,2

0,7

0,4

2,9

1,8

4,2

Lijst Welter

1,3

0,4

0,1

0,2

0,4

0,2

1,1

Middenstandspartij

0,8

1,7

1,8

1,0

0,4

0,3

0,6

Onafhankelijke Nationale Groep

0,4

0,7

0,2

0,3

0,2

0,1

0,3

Partij voor Wereldregering Oude SDAP

0,3

0,5

0,7

0,2

Revolutionair Communistische Partij

0,1

Totaal

100

100

100

100

100

100

100

(vervolg)

UT

NH

ZH

CBR 1

ZE

NB

LI

Katholieke Volkspartij

24,7

23,4

18,2

24,7

19,4

77,2

81,5

Partij van de Arbeid

25,1

29,2

30,7

11,6

24,4

10,5

8,6

Anti-Revolutionaire Partij

18,7

11,2

16,7

36,4

16,5

3,3

1,0

Christelijk-Historische Unie

11,1

5,4

10,1

6,2

16,8

2,6

0,7

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

7,6

9,8

9,7

4,4

8,0

1,6

0,8

Commmunistische Partij Nederland

4,8

17,3

7,3

9,5

1,7

1,7

3,6

Staatkundig Gereformeerde Partij

4,0

0,6

3,9

5,0

9,9

0,7

0,1

Lijst Welter

1,8

1,1

1,3

1,2

1,2

1,8

3,0

Middenstandspartij

1,1

0,9

0,8

0,5

1,7

0,4

0,5

Onafhankelijke Nationale Groep

0,6

0,5

0,8

0,3

0,4

0,2

0,1

Partij voor Wereldregering Oude SDAP

0,5

0,5

0,4

0,1

0,1

Revolutionair Communistische Partij

0,1

0,1

Totaal

100

100

100

100

100

100

100

Noten:

1 Centraal Bevolkingsregister

Scroll naar top