Literatuur arbeidsverhoudingen

 • A.G. Nagelkerke en W.F. de Nijs, Regels rond arbeid, Groningen, 2001 (3e druk)
 • Auer, P. (red.), Changing labour markets in Europe. The role of institutions and policies, Geneva, 2001
 • Sociaal en Cultureel Planbureau, De maat van de verzorgingsstaat: inrichting en werking van het sociaal-economisch bestel in elf westerse landen, Den Haag, 2000
 • I.P. Asscher-Vonk en W.J.P.M. Fase, H.L.Bakels. Schets van het Nederlands arbeidsrecht, Deventer, 2000
 • G. Huemer, M. Mesch en F. Traxler, The role of employer associations and labour unions in the EMU: institutional requirements for European economic policies, Aldershot, 1999
 • T. Wilthagen (red.), Advancing theory in labour law and industrial relations in a global context, Amsterdam, 1998
 • A. Teulings en J. Hartog, Corporatism or competition? Labour contracts, institutions and wage structures in international comparison, Cambridge, 1998
 • W. Albeda, W.J. Dercksen en F.H. Tros, Arbeidsverhoudingen in Nederland, Alphen aan den Rijn/Diegem, 1998 ( 6e druk)
 • J. Visser en A. Hemerijck, A Dutch miracle. Job growth, welfare reform and corporatism in the Netherlands, Amsterdam, 1997
 • P. Vos en W. Buitelaar, Arbeidsorganisatie en arbeidsverhoudingen in beweging, Amsterdam, 1996
 • J. Van Ruysseveldt en J. Visser, Industrial relations in Europe. Traditions and transitions, Heerlen, 1996
 • F. van Waarden, “Government intervention in industrial relations”, in: J. Van Ruysseveldt e.a. (red.), Comparative industrial and employment relations, Heerlen, 1995
 • J. Van Ruysseveldt, R. Huiskamp en J. van Hoof (red.), Comparative industrial and employment relations, Heerlen, 1995
 • C.A. de Kam, W. van Drimmelen en N. van Hulst, Loonvorming en loonpolitiek in Nederland, Groningen, 1995 (3e druk)
 • J.R. Hollingsworth, Ph.C. Schmitter en W. Streeck, Governing capitalist economies, Oxford, 1994
 • W. van Voorden, A.G. Nagelkerke en W.F. de Nijs, Macht in banen. Arbeidsverhoudingen in theorie en beleid, Leiden/Antwerpen, 1993
 • F. Traxler, “Business associations and labor unions in comparison. Theoretical perspectives and emperical findings, in: British Journal of Sociology, 44 (4), 1993
 • A. Crouch, Industrial relations and European state traditions, Oxford, 1993
 • M.G. Rood, Staken in Nederland, Schoonhoven, 1991
 • G. Esping-Andersen, The three worlds of welfare capitalism, Cambridge, 1990
 • P. Leisink, Structurering van arbeidsverhoudingen. Een vergelijkende studie van medezeggenschap in de grafische industrie en in het streekvervoer, Utrecht, 1989
 • G. van Kooten, Stakingen en stakers. Een theoretische en empirische verkenning van fluctuaties in stakingsactiviteit in Nederland van 1951 tot en met 1981, Rotterdam, 1988
 • T. van Peijpe, De ontwikkeling van het loonvormingsrecht, Nijmegen, 1985;W. Streeck en Ph.C. Schmitter, Private interest government. Beyond market and state, Beverly Hills/London, 1985
 • W.J.P.M. Fase, C.a.o.-recht. Schets van het recht met betrekking tot c.a.o.’s, verbindendverklaring van bepalingen ervan en aanverwante regelingen, Alphen aan den Rijn, 1982. 
Scroll naar boven