Organisatie

Het College van de Algemene Rekenkamer wordt gevormd door drie leden, waarvan één de functie van president bekleedt. Momenteel is dat mr. H.E. Koning. In onderstaande tabel is een overzicht van de presidenten van de Rekenkamer opgenomen voorzover het de Algemene Rekenkamer betreft die in 1814 is opgericht. Het overzicht begint met het jaar 1841 omdat in de periode 1814 – 1841 de Rekenkamer geen vaste voorzitters of presidenten kende.

Voorzitters/presidenten van de Algemene Rekenkamer van 1841 tot heden.

Naam

Periode

Mr. A.R. de Wendt

1-12-1841

31- 7-1851

Jhr. M.B.H.W. Gevers

1-11-1851

1-10-1868

Jhr. O.W. Hora Siccama

12-10-1868

10-10-1879

Mr. T.W. baron van Zuylen van Nievelt

1- 1-1880

3- 7-1881

E.A.A.J. de Roy van Zuidewijn

26-10-1881

22-1-1892

E.W.J. baron Six van Oterleek

1- 4-1892

15-12-1901

C.M. van Vliet

17- 3-1902

11-11-1904

Jhr. mr. S.M.S. de Savornin Lohman

21- 1-1905

1- 7-1908

J.L. Le Bron de Vexela

1- 7-1908

26- 4-1911

Mr. Th.Ph. baron Mackay

19- 6-1911

1- 7-1920

Jhr. mr. J.H. van Reenen

1- 7-1920

1-10-1928

G.C. baron van Asbeck

8-10-1928

1- 1-1934

R. Zuyderhoff

1- 2-1934

1- 1-1945

Mr.dr. A.A. van Rhijn

Londen

Th. Sanders

2- 1-1946

31-12-1952

Drs. M. de Bloeme

16- 5-1953

31-12-1955

D.J. Gerritsen

1- 3-1956

11- 4-1956

L. Götzen

27-11-1956

31-12-1964

Mr. Ch.J.M. Hens

4- 1-1965

31-12-1967

Drs. H. Peschar

1- 2-1968

1-10-1984

F.G. Kordes

29-10-1984

1-11-1991

Mr. H.E. Koning

1-11-1991

01-05-1999

Drs. S.J. Stuiveling

01-05-1999

10-07-2015

Drs. A.P. Visser

10-07-2015

Bron: P.J. Margry, E.C. van Heukelom en A.J.R.M. Linders (red), Van Camere vander Rekeninghen tot Algemene Rekenkamer: Gedenkboek bij het 175-jarig bestaan van de Algemene Rekenkamer, ’s-Gravenhage, 1989, p. 518.

Zoals alle Hoge Colleges van Staat is ook de Algemene Rekenkamer een onafhankelijke instelling. Deze onafhankelijkheid komt onder meer tot uitdrukking in de benoemings- en ontslagprocedure van de leden die geregeld is in artikel 77 van de Grondwet. De leden van de Rekenkamer worden op voordracht van de Tweede Kamer voor het leven (tot 70 jaar) benoemd door de regering. Een lid kan alleen worden ontslagen wanneer hij of zij een strafbaar feit heeft gepleegd en door de rechter is veroordeeld. Dit betekent bijvoorbeeld dat de leden van de Rekenkamer bij het aantreden van een nieuw kabinet niet vervangen kunnen worden door „geestverwanten” van de nieuwe Regering. De onafhankelijkheid van de leden wordt verder gewaarborgd doordat zij bepaalde nevenfuncties niet mogen vervullen. Zij mogen bijvoorbeeld geen Kamerlid, minister of staatssecretaris zijn. Tenslotte is de Algemene Rekenkamer onafhankelijk in het uitvoeren van haar taken.

In onderstaande tabel 2 is een overzicht van de leden van de Rekenkamer opgenomen voorzover het de Algemene Rekenkamer betreft die in 1814 is opgericht.

Leden van de Algemene Rekenkamer van 1814 tot heden.

Naam

Periode

R. van den Bosch

1- 8-1814

25- 8-1823

G. van Bosvelt

1- 8-1814

14-11-1819

N. van Griensven

1- 8-1814

1- 1-1841

mr. G.J. Jacobson

1- 8-1814

28-11-1816

M. Piepers

1- 8-1814

13- 4-1815

mr. P.J. van der Goes

1- 8-1814

12- 9-1831

A.J.D. baron de Perponcher Sedlinitzki

1- 8-1814

15- 9-1822

mr. N. de Gijselaar

1- 8-1814

29- 1-1818

jhr. mr. L. Pauw geb. Hoeufft

1- 8-1814

17- 6-1824

A.F. de Virieu

1- 8-1814

5- 5-1838

mr. A.R. de Wendt

1- 8-1814

20-11-1841

mr. J.A.A. Zoutman

5- 8-1814

28- 3-1818

mr. J.A. Exrik

13- 4-1815

6- 8-1836

mr. J.H. Keiser

8- 8-1815

23- 3-1827

J.B. Picard (B)

24- 4-1818

31-12-1820

G. Ternois d’Henneveld (B)

24- 4-1818

31-12-1820

F. Bareel (B)

1- 1-1821

11-11-1830

mr. F.J. du Bus (B)

1- 1-1821

11-11-1830

A.J. graaf de Norman d’Audenhove (B)

1- 1-1821

11-11-1830

F. Papin (B)

1- 1-1821

6- 1-1830

C.J.B. Wouters de Terweerden (B)

1- 1-1821

11-11-1830

J.C.E. baron van Ertborn (B)

30-10-1821

1- 9-1823

jhr. M.B.H.W. Gevers

10-12-1822

6-11-1851

X. Willems (B)

8-12-1823

11-11-1830

J. d’Olislager (B)

8-12-1823

30- 6-1827

J.B. de Penaranda (B)

1-10-1824

11-11-1830

F.L.F. baron van Tuijll van

Serooskerken

1- 4-1825

24- 5-1831

mr. S.P. van Idsinga

19-11-1827

10-11-1853

J.J.A. van Willigen (B)

14- 1-1828

11-11-1830

mr. P. Bicker Caarten

31-12-1838

3-10-1839

J.P. van Mansvelt

18-11-1839

1-10-1855

jhr. O.W. Hora Siccama

4-10-1841

22-10-1868

G.S.G. baron van Fridagh

1-12-1841

1- 4-1866

C.H.T. baron Nahuijs

1-12-1841

8- 6-1870

H.L. Fievez

30-10-1851

2-12-1869

J.J. de Wetstein Pfister

2- 2-1854

16- 5-1879

mr. T.W. baron van Zuylen van Nievelt

31-12-1855

1- 1-1880

E.A.A.J. de Roy van Zuidewijn

5- 4-1866

20-10-1881

E.W.J. baron Six van Otterleek

26-10-1868

1- 4-1892

jhr. mr. H.P. van Karnebeek

10- 3-1870

10-10-1879

W.A. van Rees

21- 7-1870

13-10-1896

C.M. van Vliet

30- 6-1879

17- 3-1902

J.L. Becking

18-12-1879

1- 4-1911

jhr. mr. S.M.S. de Savornin Lohman

18-12-1879

21- 1-1905

jhr. mr. J.A. Sandberg

20-10-1881

30-11-1901

J.L. le Bron de Vexela

1- 4-1892

1- 7-1908

mr. Th.Ph. baron Mackay

2- 1-1897

19- 6-1911

jhr. mr. J.H. van Reenen

3- 1-1902

1- 7-1920

M. de Ras

17- 3-1902

4- 5-1920

mr. G.J. Goekoop

2- 1-1905

7-10-1911

G.C. baron van Asbeck

1- 7-1980

8-10-1928

ir. J. Krap

13- 4-1911

25- 4-1933

A.J.M. Strumpff jr.

19- 6-1911

4- 8-1930

C.F. Rechlien Morra

18-12-1911

25- 3-1912

R. Zuyderhoff

22- 7-1912

1- 2-1934

jhr. G.A.A. Alting von Geusau

28- 6-1920

31-12-1934

dr. W.C.A. baron van Vredenburch

1- 7-1920

31-12-1936

Th. Sanders

26-10-1936

1- 1-1946

D.O. Norel

31-12-1937

4- 3-1941

dr. O. Bakker

1- 9-1941

18- 1-1955

drs. M. de Bloeme

1- 7-1946

16- 5-1953

L. van der Tempel

1- 4-1953

1- 7-1961

mr. C.J.M. Hens

26- 4-1955

4- 1-1965

mr. J.L.H. Vossenaar

2- 1-1962

1- 1-1969

A. Hansen RA

4- 1-1965

1- 7-1981

J. Boom

5- 1-1970

1- 8-1977

dr. W. Drees jr.

4-10-1977

1- 1-1984

F.G. Kordes

1- 8-1981

29-10-1984

H.H.G. Koolen RA

1- 1-1984

1-10-1990

mw. drs. S.J. Stuiveling

29-10-1984

heden

drs. M.B. Engwirda

1-10-1990

1- 1-1996

mr. dr. A.J.E. Havermans

1- 8-1996

heden

Bron: P.J. Margry, E.C. van Heukelom en A.J.R.M. Linders (red), Van Camere vander Rekeninghen tot Algemene Rekenkamer: Gedenkboek bij het 175-jarig bestaan van de Algemene Rekenkamer, ’s-Gravenhage, 1989, pp. 519-520.

In tabel 3 is een overzicht van de plaatsvervangende leden van de Rekenkamer opgenomen voorzover het de Algemene Rekenkamer betreft die in 1814 is opgericht.

Tabel 3. Plaatsvervangende leden van de Algemene Rekenkamer van 1814 tot heden.

Naam

Periode

D.O. Norel

1- 5-1934

31-12-1937

Th.Sanders

1- 5-1934

26-10-1936

dr. O. Bakker

27- 2-1937

1- 9-1941

mr. dr. M.J.A.V. Kocken

16- 7-1938

1- 1-1956

mr. J.J. van Walsum

8- 7-1946

1- 1-1957

Th.R. Deelder

2- 7-1956

1- 1-1973

mr. J.L.H. Vossenaar

18- 4-1956

2- 1-1962

mr. G.W. Toebes

2- 7-1962

1- 1-1976

dr. C.H. Eilbers RA

7- 3-1973

1- 1-1988

C.J.F.W. Hafkemeijer

4- 3-1976

1- 1-1985

J.Boom

4-10-1977

1- 1-1982

mw. E.J. Sevenhuijsen-Hoogewooning

31- 3-1982

1- 8-1994

G.M. Kersten B.ec

21- 5-1985

heden

drs. B.A. van Nes RA

16- 3-1988

heden

Bron: P.J. Margry, E.C. van Heukelom en A.J.R.M. Linders (red), Van Camere vander Rekeninghen tot Algemene Rekenkamer: Gedenkboek bij het 175-jarig bestaan van de Algemene Rekenkamer, ’s-Gravenhage, 1989, pp. 520-521.

De leden van de Algemene Rekenkamer beschikken over een eigen ambtelijk apparaat zodat zij niet afhankelijk zijn van de ambtenaren van de verschillende ministeries. Aan het hoofd van dit apparaat dat in 1994 een omvang had van 337 personen, staat de secretaris die samen met de hoofden van de onderzoeksdirecties het Managementteam vormt. In de periode 1969 – 1990 is het aantal medewerkers gegroeid van 198 naar 337 (bron: Jaarverslagen 1970, 1980, 1990).

In tabel 4 is een overzicht van de secretarissen van de Rekenkamer opgenomen voorzover het de Algemene Rekenkamer betreft die in 1814 is opgericht.

Tabel 4. Secretarissen van de Algemene Rekenkamer van 1814 tot heden.

Naam

Periode

mr. J.A. Exrik

1- 8-1814

13- 4-1815

S. Dassevael

27- 9-1815

16- 1-1838

J.A. de Visch Eijbergen

1- 5-1838

26-10-1853

D.P. van Hoogenhuyze

29-12-1853

8-10-1857

J.G. Spanjaard

1- 1-1858

31-12-1872

jhr. S.M.S. de Savornin Lohman

6- 1-1873

18-12-1879

jhr. mr. J.H. van Reenen

26- 1-1880

3- 1-1902

G.C. baron van Asbeck

8- 2-1902

1- 7-1908

C.F. Rechlien Morra

24- 7-1908

18-12-1911

A. Ossewaarde

14- 2-1912

1- 5-1926

H.F.C. Berckenkamp

17- 5-1926

1-12-1942

G.J. Tinbergen

(als waarnemend secretaris)

1-12-1942

18-10-1945

(als secretaris)

18-10-1945

1- 5-1946

L. van der Tempel

1- 7-1946

1- 4-1953

mr. C.J.M. Hens

12- 5-1953

26- 4-1955

J.Oomen

23- 5-1955

1-10-1963

A. Hansen RA

1-10-1963

4- 1-1965

J.Boom

1- 2-1965

5- 1-1970

drs. H. Munnikes RA

2- 2-1970

1- 6-1982

P.J. Visser

3- 6-1982

1- 4-1986

drs. W. van der Zanden

11- 4-1986

1- 8- 1994

dr. mr. T.A.M. Witteveen

1-11-1994

heden

Bron: P.J. Margry, E.C. van Heukelom en A.J.R.M. Linders (red), Van Camere vander Rekeninghen tot Algemene Rekenkamer: gedenkboek bij het 175-jarig bestaan van de Algemene Rekenkamer, ’s-Gravenhage, 1989, p. 521.

Er zijn drie onderzoeksdirecties en één directie ondersteuning. De onderzoeksdirecties bestaan uit vier tot vijf departementale onderzoeksbureaus en een rijksbreed bureau. De departementale onderzoeksbureaus controleren één departement en zijn ook op dit departement gehuisvest. De bureaus variëren in grootte van ongeveer 15 tot 25 personen. De drie rijksbrede bureaus hebben ieder een speciale coördinerende en ontwikkelingstaak gekregen ten aanzien van het rechtmatigheidsonderzoek, het doelmatigheidsonderzoek en het onderzoek naar organen buiten het Rijk. Bij de drie onderzoeksdirecties werken ongeveer 250 personen.

De directie Ondersteuning bestaat uit de afdelingen Beleidsontwikkeling, Redactie en Voorlichting, Bestuurlijk-Juridische Zaken, Personeelsmanagement en Interne Dienstverlening.

In het centrale pand aan het Lange Voorhout in ’s-Gravenhage zetelt het College met de ambtelijke top, de directie Ondersteuning en de rijksbrede bureaus.

Bij de Rekenkamer werken hoofdzakelijk academici en HBO’ers met als studierichtingen rechten, accountancy of één van de sociale wetenschappen als de bestuurskunde of economie.

Scroll naar boven