Inhoud

Bezoldiging

Wethouders ontvangen een salaris en een onkostenvergoeding. De Gemeentewet (artikel 44) schrijft voor dat de bezoldigingsstructuur bij AMvB wordt geregeld: het Rechtspositiebesluit wethouders (22 maart 1994). De Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA) regelt de secundaire voorzieningen: wachtgeld, pensioen en nabestaandenpensioen.

Zeker in kleinere gemeenten is het wethouderschap geen volledige functie, maar zal de wethouder meerdere functies tegelijk bekleden. Zo’n nevenfunctie mag niet ongewenst zijn met het oog op een goede vervulling van het wethouderschap. Het voornemen een nevenfunctie uit te gaan oefenen moet aan de raad worden gemeld.

Zie verder: G.J.J.J. Heetman, De rechtspositie van gemeentelijke politieke ambtsdragers, Den Haag, 2008.

Scroll naar top