Inhoud

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Drs. K.W. Buck

KVP

17- 8-1971

20- 7-1972

Drs. K.W. Buck

KVP

20- 7-1972

11- 5-1973

J.L.N. Schaefer

PvdA

11- 5-1973

7- 9-1977

Drs. M.P.A. van Dam

PvdA

11- 5-1973

7- 9-1977

Mr. G.Ph. Brokx

CDA

28-12-1977

11- 9-1981

Mevr. S. Langedijk-de Jong

PvdA

11- 9-1981

29- 5-1982

Zie verder onder Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Scroll naar top