Christelijke Gereformeerde Kerken

De Christelijke Gereformeerde Kerken tellen (1-1-2001) 187 gemeenten (ingedeeld in 13 classes en 4 particuliere synodes), met 167 dienstdoende predikanten en een zielental van 74.313.

Adres: Kerkelijk Bureau, Postbus 334, 3900 AH Veenendaal.

Documentatiecentrum: Kerkelijk Bureau, Postbus 453, 3900 AL Veenendaal.

Opleiding: Theologische Universiteit, Wilhelminapark 4, 7316 BT Apeldoorn.

Informatie:

  • W. van ’t Spijker (red.), Inleiding tot de studie van het kerkrecht, Kampen, 1988
  • Kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, Dordrecht, 1979
  • Jaarboek van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. 

Periodieken:

De Wekker; Bewaar het Pand.

Literatuur:

  • T. Brienen, De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, Kampen, 2002 (serie: Wegwijs)
  • J.H. Velema, Wie zijn wij?, Amsterdam, 1992
  • W. van ’t Spijker e.a. (red.), Een eeuw Christelijk Gereformeerd. Aspecten van 100 jaar Christelijke Gereformeerde Kerken, Kampen, 1992
  • J.N. Noorlandt, Bibliografie plaatselijke kerkgeschiedenis Christelijke Gereformeerde Kerken 1892-1992, Veenendaal, 1992.
Scroll naar boven