Hoofdredacteuren opinieweekbladen sinds 1945

De namen van de hoofdredacteuren van de opinie-weekbladen sedert 1945 staan vermeld in onderstaande tabel.

Accent

C. Bauer

02-03-1968

01-06-1974

H. Knoop (wnd.)

15-06-1974

05-10-1974

H. Knoop

05-10-1974

06-08-1977

H. Knoop en E. Brandt

06-08-1977

29-10-1977

H. Brandt

29-10-1977

26-8-1978

(hield in 1978 op te verschijnen)

Elsevier(s Magazine)

W.G.N. de Keizer (a.i.)

23-10-1965

12-02-1966

W.G.N. de Keizer, drs. F.A. Hoogendijk en J.A. Vermeulen

12-02-1966

02-07-1966

W.G.N. de Keizer, drs. F.A. Hoogendijk, J.A. Vermeulen en W.L. Brugsma

02-07-1966

06-01-1968

W.G.N. de Keizer, drs. F.A. Hoogendijk, J. A. Vermeulen en M. W. Duyzings

06-01-1968

04-05-1968

drs. F.A. Hoogendijk, J.A. Vermeulen en M. W. Duyzings

04-05-1968

05-06-1971

drs. F.A. Hoogendijk, D.M. van Rosmalen en J.A. Vermeulen

05-06-1971

08-03-1975

drs. F A. Hoogendijk

08-03-1975

07-01-1984

drs. F.A. Hoogendijk en P. Huyskens (a.i.)

07-01-1984

01-01-1986

drs. A.S. Spoor

01-01-1986

01-11-1988

Joh. L. van den Bossche

01-11-1988

09-01-1993

H.J. Schoo

09-01-1993

01-01-2000

J.A.S. Joustra

01-01-2000

Elseviers Weekblad

H.A. Lunshof

27-04-1946

13-03-1954

W.G.N. de Keizer en dr. K.D. Bosch

13-03-1954

14-03-1959

W.G.N. de Keizer, dr. K.D. Bosch en H.A. Lunshof

14-03-1959

08-12-1962

H.A. Lunshof en W.G.N. de Keizer

08-12-1962

04-04-1964

H.A. Lunshof

04-04-1964

21-08-1965

H.A. Lunshof en W.G.N. de Keizer (a.i.)

21-08-1965

04-09-1965

H.A. Lunshof

04-09-1965

02-10-1965

W.G.N. de Keizer (a.i.)

02-10-1965

12-02-1966

W.G.N. de Keizer, drs. F.A. Hoogendijk en J.A. Vermeulen

12-02-1966

02-07-1966

W.G.N. de Keizer, drs. F.A. Hoogendijk, J.A. Vermeulen en W.L. Brugsma

02-07-1966

06-01-1968

W.G.N. de Keizer, drs. F.A. Hoogendijk, J.A. Vermeulen en M.W. Duyzings

06-01-1968

04-05-1968

drs. F.A. Hoogendijk, J.A. Vermeulen en M.W. Duyzings

04-05-1968

24-01-1970

H. ten Brink

24-01-1970

03-07-1971

J. Folkertsma

03-07-1971

01-06-1974

J. Folkertsma en N.A.G. van Rossum

01-06-1974

07-06-1975

N.A.G. van Rossum

07-06-1975

01-07-1988

(hield in 1998 op te verschijnen)

De Groene Amsterdammer

mr. R.H. Dijkstra

16-06-1945

12-12-1970

Van 1970 tot 1985 had De Groene Amsterdammer geen hoofdredacteur.

M. van Amerongen

02-01-1985

01-10-1997

G. van Westerloo

01-10-1997

28-10-1998

A. Verbij en X. Schutte (a.i.)

28-10-1998

02-06-1999

M. van Amerongen

02-06-1999

13-05-2002

J. Boom en S. Pleij

01-06-2002

01-01-2003

H. Smeets

01-01-2003

2007

X. Schutte

2007

De Haagse Post

S.F. van Oss

04-05-1946

12-02-1949

W.C. Burger, A.O. van Oss, L. Schoenmaker en Dr. M.H. Jacobs

12-02-1949

10-09-1949

W.C. Burger, A.O. van Oss en L. Schoenmaker

10-09-1949

22-04-1950

W.C. Burger

22-04-1950

31-03-1951

E.M. van Breen

25-08-1951

07-06-1952

mr. G.B.J. Hiltermann

06-09-1952

25-02-1967

W.L. Brugsma (wnd.)

25-02-1967

31-12-1967

W.L. Brugsma

01-01-1968

07-07-1973

H. Folkertsma

07-07-1973

14-07-1973

W.L. Brugsma

14-07-1973

18-01-1975

A.J. Heerma van Voss, F. Nypels en B. Vuijsje (wnd. Hoofdredactie)

18-01-1975

05-04-1975

A.J. Heerma van Voss

05-04-1975

06-11-1976

A.J. Heerma van Voss, J. Jansen van Galen en B. Vuijsje (redactieraad)

06-11-1976

14-05-1977

J. Jansen van Galen en B. Vuijsje (redactieraad)

14-05-1977

06-01-1979

J. Jansen van Galen, B. Vuijsje en W. Rothuizen (redactieraad)

06-01-1979

02-06-1979

B. Vuijsje en W. Rothuizen (redactieraad)

02-06-1979

20-09-1980

B. Vuijsje (eindredacteur)

20-09-1980

31-01-1981

A. van Cortenberghe (wnd. eindredacteur)

31-01-1981

25-04-1981

R. Kaal (eindredacteur)

25-04-1981

01-01-1986

D. Dijksman en G. van de Westelaken (redactieraad)

01-01-1986

22-03-1986

J. Jansen van Galen

22-03-1986

14-09-1990

(zie verder onder HP/De Tijd)

HP/De Tijd

A. ’s-Gravesande

14-09-1990

13-05-1991

G. Driehuis

13-05-1991

03-11-1995

A. Kok (a.i.)

03-11-1995

01-03-1996

B. Vuijsje

01-03-1996

01-08-2000

H. Steenhuis

01-08-2000

01-01-2009

J. Dijkgraaf

01–1-2009

01-02-2011

F. Poorthuis

01-02-2011

01-01-2013

B. Geels en D. Dijksman

01-01-2013

Hervormd Nederland

ds. F. H. Landsman

22-09-1945

01-09-1968

ds. L. H. Ruitenberg en C. Timmer

01-09-1968

01-01-1971

C. Timmer

01-01-1971

06-10-1973

B. van Duijn

06-10-1973

09-12-1995

J. Goossenen (a.i.)

09-12-1995

09-03-1996

W. van der Meiden

09-03-1996

12-01-2002

C. Veltman

12-01-2002

21-09-2002

De Nieuwe Linie

dr. J. H. C. Creyghton s.j.

29-03-1946

27-10-1950

dr. K. Verhofstadt s.j.

27-10-1950

03-10-1953

dr. S. Maas s.j.

03-10-1950

15-12-1962

drs. J. Arts s.j.

15-12-1962

04-05-1963

G. J. van den Boomen

04-05-1963

31-12-1981

Van 6-1-1982 tot en met de opheffing van het blad op 30-6-1982 functioneerde een redactieraad.

De Tijd

(voor de namen van de hoofdredacteuren van De Tijd als dagblad, zie tabel 6)

A. F. Kuiper

01-09-1974

01-12-1981

A. F. Kuiper en J. C. S. Swart

01-12-1981

01-03-1987

A. F. Kuiper en Drs. A. M. Van der Heulen

01-03-1987

14-09-1990

(zie verder onder HP/De Tijd)

Vrij Nederland

H. M. van Randwijk

01-09-1945

15-01-1949

H. M. van Randwijk en J. Winkler

15-01-1945

J. Winkler

1955

M. Smedts

1955

01-03-1969

R. Ferdinandusse (wnd.)

01-03-1969

05-07-1969

R. Ferdinandusse

05-07-1969

11-03-1991

R. Ferdinandusse en J. van Tijn

11-03-1991

30-11-1996

J. van Tijn

30-11-1996

02-09-1997

C. Peeters (wnd.)

02-09-1997

08-08-1998

O. Garschagen

08-08-1998

01-09-2000

M. Kleijwegt (a.i.)

1-9-2000

21-10-2000

X. Schulte

28-10-2000

15-3-2005

E. Fallaux

15-03-2005

01-09-2008

F. van Exter

01-09-2008

Scroll naar boven